name | autoweek.cz

Ukončete zpoždění návrhu o přístupu k datům z vozidel

Ukončete zpoždění návrhu o přístupu k datům z vozidel

05.02.2023 | | Autoservis

Převážná většina ekosystému automobilového průmyslu a služeb mobility spolu se spotřebiteli naléhavě žádá Evropskou komisi, aby urychleně navrhla účinné právní předpisy o přístupu k údajům ve vozidlech specificky zaměřené na tento sektor.

Sdružení Nezávislých poskytovatelů služeb (ISPs) se písemně obrátilo na předsedkyni von der Leyenovou a příslušné kolegium komisařů aby ukončili opakované odklady při navrhování právních předpisů o přístupu k datům, funkcím a zdrojům ve vozidlech. Tím by se uvolnil nevyužitý potenciál pro vytvoření skutečné konkurence na evropských trzích s automobily a mobilitou založených na datech.

 

Skupina ISP k tomu uvedla:

„Komise se v prosinci 2020 zavázala, že do konce roku 2021 předloží právní předpisy týkající se přístupu k datům ve vozidlech. Nyní jsme v roce 2023 a návrh byl opět odložen. Navzdory šesti letům pečlivého shromažďování důkazů ze strany Komise a předchozím strategickým politickým plánům zůstává naprostá většina odvětví v nejistotě a investiční rozhodnutí se odkládají kvůli značným tržním překážkám, které jsou výhodné pouze pro jeden segment potenciálně obrovského trhu.

 

Naléhavě žádáme předsedkyni Komise, aby tento proces vrátila zpět na správnou cestu. Tento právní předpis je nezbytný pro odblokování trhu v automobilovém průmyslu a odvětví služeb mobility. Téměř každý Evropan denně využívá nějakou formu mobility a měl by mít možnost využívat výhody inovací založené na datech, výběru a cenové dostupnosti v ekosystému automobilového průmyslu a mobility. To v současné době nemohou. Komise to musí napravit.“

 

Komise má za sebou bohatou historii právních předpisů podporujících trh od telekomunikací přes letectví a železnici až po energetiku. Nedávná řada legislativních opatření, která jsou součástí Evropské datové strategie, řeší významná narušení trhu umožňující živější a konkurenceschopnější evropskou internetovou ekonomiku, jež nebude v zajetí několika dominantních hráčů. Přesto se zdá být zcela nenormální, že navzdory všem důkazům, shromážděným za posledních šest let, se evropský ekosystém automobilového průmyslu a mobility nadále potýká se stále stejnými tržními překážkami a deformacemi, které sama EU řešila v širší sérii předpisů Datové strategie EU pro internetovou ekonomiku, včetně rostoucí závislosti na technologických platformách hyperskalárů.

 

Níže podepsaná sdružení naléhavě vyzývají Komisi, aby neprodleně znovu zahájila regulační proces týkající se odvětvového nařízení o „přístupu k údajům a zdrojům ve vozidlech“ aby zákonodárci měli čas pro prozkoumání textu a jeho přijmutí před koncem volebního období Parlamentu v květnu 2024.

 

Pozadí
Sdružení nezávislých poskytovatelů služeb (ISPs) zastupuje širokou škálu subjektů na evropském trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl a poskytovatelů služeb mobility, kteří investují do rozvoje digitalizovaných služeb a inovací založených na datech. Poskytovatelé těchto služeb však mají v současné době jen omezený přístup k datům, který vyplývá z privilegovaného přístupu k systémům zabudovaným v automobilech, jenž výrobcům vozidel poskytuje dominantní postavení a konkurenční výhodu. To připravuje evropské spotřebitele a provozovatele v oblasti mobility o větší výběr prostřednictvím inovací a cenově dostupných služeb mobility a poprodejních služeb. To následně ohrožuje konkurenceschopnost Evropy a další politické cíle, jako je lepší přístup k bezpečnějším, inteligentnějším a udržitelnějším službám mobility.

 

Digitální služby v oblasti vozidel a každodenní mobility mají bohatý potenciál a mohou aktivně podpořit a urychlit celý program EU pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. V Evropě se však rozvíjejí pomaleji, než by měly, protože výrobci vozidel až dosud mají výsadní kontrolu nad daty generovanými vozidly, která prodávají - ale nevlastní - na úkor jejich vlastníků.

 

Tato výhoda je umocněna rostoucí závislostí na technologických platformách hyperskalárů. Tyto platformy jsou regulovány řadou předpisů EU o datové strategii pro běžnou internetovou ekonomiku, nikoli však pro vozidla, přestože jejich význam v tomto odvětví ve spolupráci s výrobci vozidel rychle roste.
 

Níže podepisaná sdružení

ADPA - Evropská asociace nezávislých vydavatelů dat

AIRC - Mezinárodní asociace opravářů karoserií

CECRA - Evropská rada pro obchod a opravy motorových vozidel

CLEPA - Evropské sdružení dodavatelů automobilového průmyslu

EGEA - Evropská asociace garážových a testovacích zařízení

ETRMA - hlas výrobců pneumatik a pryžového zboží

FIA Region I, Fédération Internationale de l’Automobile, FIA Region I je spotřebitelský subjekt

FIGIEFA - Mezinárodní federace nezávislých distributorů automobilového aftermarketu

Insurance Europe - evropská federace pojištění a zajištění

Leaseurope - Evropská federace asociací leasingových společností