name | autoweek.cz

V EU pokračuje pokles prodeje užitkových vozidel

V EU pokračuje pokles prodeje užitkových vozidel

02.08.2022 | Vladimír Rybecký | Statistiky

Registrace užitkových vozidel v EU v první polovině roku 2022 klesly o pětinu.

Během první poloviny roku 2022 registrace užitkových vozidel v Evropské unii v porovnání se stejným obdobím roku 2021 klesly o 20,3 %, protože většina trhů EU zaznamenala pokles, včetně čtyř hlavních Španělska (-30,4 %), Francie (-22,1 %), Německa (-18,8 %) a Itálie (-10,3 %). Tento pokles byl způsoben především poklesem prodeje nových dodávek, protože tento segment tvoří 80 % celkových registrací užitkových vozidel, což nevykompenzoval nárůst registrací těžších nákladních vozidel.

 

Nová lehká užitková vozidla do 3,5 t

Od ledna do června trh EU s novými lehkými užitkovými vozidly poklesl o 23,9 % na celkových 653 731 vozidel. Negativní kumulativní výsledek se odráží na všech čtyřech klíčových trzích v celé EU: ve Španělsku (-35,4 % na 59 907 vozidel), Francii (-24,4 % na 183 272 vozů), Německu (-22,1 % na 109 618 vozidel) a Itálii (-11,6 % na 86 256 vozů), ale také v Nizozemsku (-19,4 % na 31 693 vozů) a Polsku (-18,3 % na 31 570 vozů).  Také ve Velké Británii zaznamenali pokles o 24,6 % na 144 384 vozidel.

 

Nová střední a těžká užitková vozidla nad 3,5 t

Během první poloviny roku 2022 se registrace středních a těžkých užitkových vozidel v EU snížily o 2,5 % na 150 138 vozidel. S výjimkou Španělska (+5,1 % na 11 396 vozidel) zaznamenaly pokles všechny hlavní trhy: Německo (-7,6 % na 38 847 vozů), Polsko (-2,5 % na 15 610 vozů), Francie (-1,5 % na 23 796 vozů) a Itálie (-1,1 % na 13 425 vozů). Pokles registrací byl zaznamenán i ve Velké Británii (-4,0 % na 21 466 vozidel).

 

Nová těžká nákladní vozidla 16 t a víc

Během prvních šesti měsíců roku 2022 zaznamenal prodej nových těžkých nákladních vozidel v EU mírný růst o 0,4 % na celkem 128 501 vozidel, když těžil z pozitivních výsledků za poslední dva měsíce. Čtyři hlavní trhy v regionu vykazovaly odlišné výsledky: Španělsko a Francie hlásí růst o 5,9 % na 9856 resp. 2,6 % na 21 206 vozidel, Itálie zůstala nezměněna ale Německo zaznamenalo pokles o 3,3 % na 28 523 vozů a Polsko jako třetí největší trh EU v tomto segmentu vykázalo pokles o 2,8 % na 14 417 vozidel. Naopak ve Velké Británii mírně narostl o 2,6 % na 16 644 vozidel.

 

Nové autobusy a autokary nad 3,5t

V roce 2022 registrace nových autobusů v celé EU vzrostly o 2,8 % na 13 222 vozidel, a to díky výraznému nárůstu v březnu a květnu. Mezi čtyřmi klíčovými trhy v regionu vykázalo nejsilnější výsledek Španělsko (+46,2 % na 1101 autobusů), Francie jako nově největší trh v segmentu zůstala stabilní (+0,2 % s 2439 vozidly), ale Německo a Itálie hlásí pokles o 20,5 % na 2087 autobusů resp. 10,5 % na 1467 vozidel. Ve Velké Británii vzrostly o 30,2 % na 2519 autobusů.