name | autoweek.cz

V Německu více než třetina elektřiny z uhlí

V Německu více než třetina elektřiny z uhlí

07.12.2022 | Vladimír Rybecký | Statistiky

Více než třetina (36,3 %) elektrické energie vyrobené v Německu a dodávané do sítě ve třetím čtvrtletí roku 2022 pocházela z uhelných elektráren – ve 3. čtvrtletí 2021 to bylo 31,9 %.

Podle předběžných výsledků Spolkového statistického úřadu (Destatis) bylo do sítě v Německu ve třetím čtvrtletí roku 2022 dodáno celkem 118,1 milionu MWh elektřiny. To bylo o 0,5 % méně než ve třetím čtvrtletí roku 2021.

 

Vzrostla dodávka elektrické energie z uhlí ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2021 o 13,3 % na 42,9 milionu MWh. Navzdory vysokým cenám plynu vzrostla i výroba elektřiny ze zemního plynu: byla o 4,5 % vyšší než ve stejném čtvrtletí předchozího roku a představovala 9,2 % elektřiny dodávané do sítě (3. čtvrtletí 2021: 8,8 %). Poprvé od druhého čtvrtletí roku 2021 bylo vyrobeno více elektřiny ze zemního plynu než ve stejném období předchozího roku.

 

Vyrobeno bylo pouze poloviční množství jaderné energie a dodáváno do energetické sítě než o rok dříve. Ve třetím čtvrtletí roku 2022 klesla výroba elektřiny z jaderné energie ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2021 o 47,8 % na pouhých 7,4 % množství elektřiny dodávané do sítě (3. čtvrtletí roku 2021: 14,1 %). Důvodem je odstavení tří ze šesti jaderných elektráren, které byly na konci roku 2021 ještě v provozu.

 

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se ve 3. čtvrtletí 2022 zvýšila o 2,9 % ve srovnání s 3. čtvrtletím 2021. Dodávka z větrné energie se zvýšila o 1,0 % a tvořila 16,8 % z množství dodané elektřiny (3. čtvrtletí 2021: 16,5 %). Dodávky z fotovoltaiky vzrostly o 20,3 % na podíl 16,0 % (3. čtvrtletí 2021: 13,3 %). Silný nárůst fotovoltaiky byl způsoben především neobvykle vysokým počtem hodin slunečního svitu. Celkově se podíl obnovitelných energií na výrobě elektřiny zvýšil ze 43,0 % ve třetím čtvrtletí roku 2021 na 44,4 % ve třetím čtvrtletí roku 2022.

 

Množství elektřiny dovezené do Německa kleslo ve třetím čtvrtletí roku 2022 o 8,8 % ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2021. Zvláště zřetelný byl pokles dovozu elektřiny z Francie o -87,9 %. Tento vývoj lze přičíst především technickým problémům ve francouzských jaderných elektrárnách. Stejně jako v první polovině roku 2022 vývoz elektřiny z Německa do Francie převýšil dovoz elektřiny odtud.

 

Rok 2022 bude pravděpodobně prvním rokem od začátku statistiky v roce 1990, kdy bude Německo čistým vývozcem elektřiny do Francie. Celkový objem elektřiny vyvezené z Německa se ve třetím čtvrtletí roku 2022 ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2021 zvýšil o 8,9 %. To zvýšilo německý exportní přebytek na 3 miliony MWh. Česká republika je druhým největším vývozcem elektrické energie do Německa s 1,8 milionu MWh, přičemž v letošním roce se export energie z ČR zvýšil o 46,3 %. Největším vývozcem energie do Německa je Nizozemsko, které zdvojnásobilo vývoz na 2,7 milionu MWh.

 

V roce 2021 vycházely v Německu emise CO2 v průměru při tehdejším mixu zdrojů na 420 g/kWh, přičemž v roce 2019 to bylo 375 g/kWh. Emise CO2 v elektrárně na hnědé uhlí jsou 940-1260 g/kWh, při spalování černého uhlí 730-940 g/kWh a zemního plynu 350-500 g/kWh.