name | autoweek.cz

Varovné signály pro elektromobilitu

Varovné signály pro elektromobilitu

09.09.2020 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Rychlý přechod na elektromobily, nutný ke splnění ambiciózních cílů Dánska v oblasti ochrany klimatu, zanechá obrovskou mezeru ve státních financích. Uvedla to vládní komise, která propočítala náklady na tuto výměnu.
Přechod na elektrická vozidla z aut poháněných fosilními palivy je ústředním bodem dánského cíle snížit do roku 2030 emise CO2 o 70 % a nejpozději do roku 2050 se stát klimaticky neutrálním. Skandinávská země se však při financování svého sociálního systému ve velké míře spoléhá na daně z prodeje automobilů a silniční daně, které přinášejí do státní pokladny 50 miliard dánských korun (178 miliard Kč) ročně, neboli 2,3 % HDP.
 
V březnu Dánská rada pro změnu klimatu, nezávislý poradní orgán dánské vlády, uvedla, že ke splnění stanovených cílů musí počet elektromobilů by měl do roku 2030 vzrůst na nejméně 1 milion ze současných méně než 20 000. „To vytvoří významný problém pro ekonomiku,“ varoval šéf komise Anders Eldrup na tiskové konferenci.
 
Zvýšení počtu elektromobilů na 1 milion pomocí zvýšených státních dotací a zvýšení daní z prodeje automobilů na fosilní paliva by v roce 2030 vedlo k celkové čisté ztrátě ve výši 5,7 miliardy DKr (20,3 miliardy Kč), uvedla komise. Podle současného daňového systému by výnosy z daní z prodeje automobilů a silniční daně měly od roku 2030 každoročně klesat o 10 miliard DKr (35,6 miliardy Kč). Vláda proto byla komisí vyzvána, aby navrhla, jak v příštím desetiletí přejít z fosilních paliv k automobilům s elektrickým pohonem aniž by tím byl ohrožen státní rozpočet.
 
Odvětví dopravy přispívá přibližně 40 % k dánským emisím oxidu uhličitého (CO2), přičemž méně než 1% automobilů v zemi je poháněno elektřinou. S příznivými podmínkami a včasnou podporou vlády nyní Dánsko získává přibližně polovinu své elektrické energie z větrných elektráren a je považováno za průkopníka v řešení problematiky změny klimatu.