name | autoweek.cz

Velký průzkum o fotovoltaice

Velký průzkum o fotovoltaice

25.08.2023 | Vladimír Rybecký | Autoservis

Zájem o fotovoltaiku trvá ale zákazníci, pořizující si FVE, jsou teď opatrnější. Investici do FVE teď řeší až tři měsíce, 70 % se obává dalších krachů a 74 % by uvítalo větší regulaci dodavatelů státem.

Masivní státní podpora fotovoltaiky (FVE) přilákala mezi dodavatele velké množství firem bez jakýchkoliv zkušeností v oboru, které navíc neměly k dispozici potřebné zázemí, komponent i montérů. Proto realizace váznou. Přitom zde je nedostatečná ochrana zákazníků, kteří platí obrovské zálohy často ve výši 60 až 80 % při podpisu smlouvy, která není posléze dodavatelem dodržována. Často se stává, že nedodržování termínů vede k propadnutí státní dotace a mnoho instalací zůstává nedokončeno. Přitom zákazníci nemají na koho se obrátit se svou reklamací. K tomu se přidává další problém s neexistujícím následným servisem.

 

Případy zkrachovalých dodavatelů fotovoltaik, které zanechaly stovky lidí v nejistotě, přiměla potenciální zákazníky k mnohem větší opatrnosti. Drtivá většina účastníků průzkumu se domnívá, že podobné problémy mohou nastat také u dalších firem. Mezi klíčové parametry, které zákazníci zvažují při výběru dodavatele, se tak proto kromě ceny vyšvihly také atributy související se spolehlivostí.

 

Problémem je i skutečnost, že fotovoltaika je drahá a tudíž dostupná jen pro ty nejbohatší, případně pro část střední třídy, kteří díky dostupným prostředkům dostávají velké státní dotace. Pro část střední třídy a chudší rodiny zůstává FVE zcela nedostupné, přičemž totéž plně platí i pro využití tepelných čerpadel.

 

Téměř tři čtvrtiny lidí, kteří uvažují o pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla, zaznamenalo krach společnosti Malina a problémy dalších dodavatelů těchto technologií. Zaznamenalo je 72 % domácností, které uvažují o pořízení solární elektrárny nebo tepelného čerpadla, 87 % z nich se také obává, že podobné problémy mohou mít v budoucnu i další dodavatelské firmy. Tři čtvrtiny (74 %) respondentů by proto uvítaly větší regulaci trhu ze strany státu.

 

„Z výsledků průzkumu vidíme, že rozhodnutí pořídit si tyto technologie rozhodně lidé nedělají impulzivně. Samotnému zvažování, zda si fotovoltaiku nebo čerpadlo pořídit, věnují v průměru sedm týdnů, a ještě dalších šest týdnů následně vybírají i dodavatele. Hlavní motivací pořízení technologií je nejčastěji úspora energií a větší energetická soběstačnost,“ uvádí jednatel IBRS Miloš Rybáček.

 

Průzkum se také zaměřil na kritéria při výběru dodavatele, jimž zákazníci dávají největší váhu. Přestože tím hlavním zůstává nabídková cena, hned na druhém místě se v žebříčku nejdůležitějších parametrů umístil následný servis (za důležitý aspekt jej považuje 86 % respondentů). Také přístup k zákazníkovi a zákaznická péče bodovaly vysoko (shodně 82 %), výrazně výš než třeba doporučení od známých, které je významné pro 72 % lidí. Vyšší obezřetnost domácnosti vykazují i v přístupu k reklamě dodavatelů fotovoltaik a tepelných čerpadel: důležitá je jen pro 41 % respondentů.

 

Průzkum byl realizován na vzorku 1000 respondentů stávajících a potencionálních uživatelů technologií (FVE, tepelných čerpadel) metodou CAWI podle standardů ESOMAR (květen-srpen 2023).

 

„Je dobře, že po kauzách krachujících dodavatelů fotovoltaik z letošního jara lidé při výběru dodavatele více přemýšlejí i nad jejich spolehlivostí – podle průzkumu ji teď zvažuje 96 % respondentů. Uvědomují si, že jim bude technologie sloužit desítky let, a berou v potaz i to, jak zajistí do budoucna případné opravy, dlouhodobé záruky nebo servisování. Pořízení fotovoltaiky ani tepelného čerpadla není pouze o instalaci a nejde o bezúdržbové zařízení. Je potřeba se jim dlouhodobě s náležitou péčí věnovat,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

 

ČEZ Prodej také kompletně administrativně zajišťuje dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pokud klient splní všechny podmínky, garantuje výši dotace přímo ve smlouvě. Na komponenty, které odebírá od prověřených dodavatelů, i kvalitu samotné instalační práce pak poskytuje prodlouženou záruku v délce 5 až 10 let. Zákazníci uzavírají smlouvu přímo s ČEZ Prodej, takže mají jistotu, že případné reklamace budou mít s kým řešit i po uplynutí řady let.