name | autoweek.cz

Velmi přínosný 9. Diagnostic Con 2022

Velmi přínosný 9. Diagnostic Con 2022

11.09.2022 | Vladimír Rybecký | Autoservis

Konference pro diagnostiky Diagnostic Con se letos uskutečnila v Laurin a Klement Fóru ve Škoda muzeu v Mladé Boleslavi.

Největší akce pro diagnostiky, emisní techniky a opraváře byla tentokrát poněkud jiná, než předchozí ročníky. Na základě reakcí účastníků zakladatel FCD.eu Libor Fleischhans na úvod připravil superškolení - sérii technických přednášek a prezentací o nejzajímavějších poznatcích v diagnostice za poslední dva roky.

 

Superškolení

Na úvod Libor Fleischhans přiblížil pohled do budoucnosti v diagnostice, přičemž zdůraznil i význam podnikatelského prostředí. Jako základ sestavil Desatero FCD garáže – posloupnost jasně definovaných, pevně daných kroků vedoucích ke zvýšení efektivity práce, jejíž dodržování bude každého chránit před problémy. Přitom zdůraznil, že za práci je potřeba nechat si dobře zaplatit počínaje úvodní diagnostikou. „Diagnostik s kvalitním vybavením musí znát svou cenu. Práce je dost a kdo svou práci dělá dobře, ten ji vždy má. Musíte si ale vždycky chránit své dobré jméno,“ řekl Libor Fleischhans.

 

Superškolení přineslo účastníkům spoustu praktických informací a inspirací pro jejich každodenní práci, které jim mohou pomoci šetřit čas i peníze už při příjmu vozidla do servisu. Velkým přínosem byl aktivní přístup přítomných, sdílejících své vlastní zkušenosti s probíranými tématy.

 

Dálkové měření emisí

Profesor Michal Vojtíšek z centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT je pro pravidelné účastníky Diagnostic Conu známou osobností. Tentokrát představil dálkové měření emisí za provozu napříč jízdní dráhou a výsledky jeho použití získané v rámci společného projektu ČVUT, Technické univerzity v Liberci a České zemědělské univerzity.

 

Motivací projektu je skutečnost, že dlouhodobá expozice částicím PM2,5, oxidům dusíku a přízemnímu ozonu ve venkovním ovzduší je příčinou předčasného úmrtí jednoho promile populace – v Evropě to podle dat z roku 2018 představuje 422 000 lidí kvůli PM2,5, 79 000 kvůli NOX a 18 000 kvůli O3, zatímco obětí dopravních nehod bylo 26 000. Přitom nejsou dostupná data o dopadu vdechování nanočástic o průměru kolem 10 nm.

 

Profesor Vojtíšek v souvislosti s diskuzemi o elektromobilitě připomenul, že je pravdou, že moderní automobily jsou z hlediska emisí v současné době nejčistší spalovací zařízení v porovnání s elektrárnami a jinými zdroji. Ovšem největší koncentrace škodlivých látek v ovzduší je v bezprostředním okolí jejich zdrojů. Z hlediska dopadu na lidské zdraví jsou automobily skutečně nejvíc škodlivé, protože se provozují přímo mezi lidmi, takže jejich emise na lidi působí přímo a dlouhodobě.

 

Měření si posvítilo nejen na automobily, ale i na jiné zdroje emisí – od malých mobilních zařízení až po lokomotivy a lodě. Závažný dopad na zdraví mají zejména motorové sekačky na trávu, křovinořezy a podobná zařízení. U lodí je kritická situace zejména v okolí plavebních komor.

 

Zásadní význam pro kvalitu ovzduší má použití filtrů pevných částic. Problém s DPF je zpravidla důsledkem jiných problémů s motorem. Českou realitou je neplnění evropské legislativy týkající se jejich použití. Měření v Praze ukazuje, že u 10 % lehkých vozidel, která mají plnit normu Euro 5b a Euro 6, je u 10 % filtr pevných částí nefunkční. Přitom závadný nebo zcela nefunkční filtr pevných částic má za důsledek tisíci- až desetitisícinásobek emisí pevných částic proti vozu s funkčním DPF. Měření prokázalo, že 50 % pevných částic v ovzduší v Praze má na svědomí jen asi 5 % vozidel a v Turnově 10 % vozidel produkovalo 75 % částic.

 

Přitom není pravdou, že nejhůř na tom jsou starší vozidla, jak tvrdí někteří politici. Měření prokazují, že kolem 10 % provozovaných automobilů vykazuje viditelné emisní problémy, ale kontroly měření emisí nacházejí závadu u pouhého 1 %.

 

Nezájem o zlepšení stavu

Libor Fleischhans poté připomenul, že ze strany Ministerstva dopravy není zájem tento stav změnit. Uvedl častý jev, kdy do servisu přijíždějí vozidla s problémy s motorem, přičemž majitel ukazuje čerstvý certifikát z SME. Ministerstvem proklamované zvýšení přesnosti měření emisí není pravdou a SME stále vystavují certifikát na nevyhovující vozidla. Měření emisí se změnilo v kontrolu, zda svítí červená kontrolka MIL. Přitom to lze snadno zařídit vymazáním chybových hlášení bezprostředně před měřením.

 

Fleischhans také upozornil na zásadní problém, že z trhu prakticky zmizely cenově dostupné filtry pevných částic a znovu se při výměně musí platit vysoké částky, což samozřejmě vede ke snaze obcházet předpisy nebo používat díly pochybné kvality.

 

„Je zapotřebí se bránit proti všem nešvarům a naopak se zapojovat do dobrých projektů, které mohou pomoci naší práci dělat efektivněji a s větší radostí. Potřebujeme více organizovaných jednotlivců v ASEM k prosazování jednotných pravidel i jasné cenové a reklamační politiky abychom neskončili jako čtenáři chybových hlášení jen vyměňující díly,“ uvedl Fleischhans.

 

FCD Data Logger a FCD Cloud

V rámci Diagnostic Conu byly představeny dva nové produkty FCD Logger a FCD Cloud, vyvinuté s podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Doprava 2020+. Novou platformu diagnostiky po technické stránce přiblížil Ing. Petr Novák, který dva a půl roku pracoval na jejím vývoji. Prvních 50 loggerů už prošlo ověřovacími testy u externích subjektů aby se vyřešily problémy před spuštěním projektu u zákazníků. Díky tomu bylo možné prezentovat ukázky záznamů z různých typů vozidel.

 

Platforma zahrnuje data logger, který se připojí do auta a přes SIM kartu vysílá data do cloudu, odkud je možné je na dálku sledovat a analyzovat. Zařízení může fungovat díky roamingu i v zahraničí a zvládá i krátkodobé výpadky signálu. Signál z loggeru lze sledovat i prostřednictvím mobilní aplikace FCD Drive app. FCD Logger a FCD Cloud nejen šetří práci diagnostikům na každé zakázce minimálně o 1,5 hodiny, ale v propojení na FCD Portal umožní i vznik diagnostických zakázek propojených na experty a navíc v mezinárodním měřítku.

 

Michal Fleischhans představil obchodní model zaměřený na servisy a velké fleety, kde je o využití diagnostiky největší zájem. FCD Logger se nebude prodávat, ale zapůjčovat proti vratné záloze 5000 Kč. Přístup na FCD Portal, který je základem celého konceptu, se nemění, tedy 490 Kč za měsíc. Na FCD Portalu se budou zveřejňovat příklady využití ve třech jazycích (největší zájem o tuto službu je z Německa). Přístup do FCD Cloudu by měl stát 1500 Kč za měsíc, přičemž do cloudu bude možné ukládat i data z jiných zdrojů.

 

Expedice prvních FCD Loggerů by měla být připravena během dvou až tří týdnů, kdy také budou zveřejněny přesné obchodní podmínky za všechny služby. SIM karta je součástí služby. Účastníci Diagnostic Conu získali přednostní právo využít nový Logger a Cloud.