name | autoweek.cz

Vláda schválila Plán autonomní mobility

Vláda schválila Plán autonomní mobility

12.04.2024 | | Tiskové zprávy

Vláda podporuje další rozvoj a inovace.

Nový strategický materiál Plán autonomní mobility do roku 2025 s výhledem do roku 2030, který na svém zasedání schválila vláda, posouvá Českou republiku výrazně blíž širokému využívání autonomních technologií v dopravě. Má za cíl připravit tuzemskou dopravní i inovační oblast na změny související s novými trendy v oblasti chytré mobility. Rozvoj autonomní mobility pozitivně ovlivní i průmysl, kterému se otevře další široké pole možností uplatnění pro aplikace s vysokou přidanou hodnotou.

 

Vláda schválila Plán autonomní mobility a podporuje další rozvoj a inovace

„Autonomní mobilita je jedním z hlavních trendů v dopravě a my děláme důležité kroky, které nám umožní v maximální míře využít možnosti moderních technologií autonomního řízení ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

 

Vládou schválený strategický materiál podporuje zavádění automatizace v dopravě ve všech jejích aspektech. Právě rozvoj automatizace bude postupně měnit způsob přepravy lidí i zboží, umožní rozvoj moderních služeb a v budoucnu významně transformuje dopravní sektor.

 

„V úzké spolupráci a koordinaci s dalšími ministerstvy a subjekty budeme systematicky vytvářet podmínky jak pro efektivní využití moderních technologií autonomního řízení v provozu, tak pro konkurenceschopnost českého průmyslu,“ řekla Tereza Čížková, vedoucí Oddělení nových technologií Ministerstva dopravy.

 

Plán autonomní mobility definuje opatření v oblasti dopravních technologií, legislativy, vzdělávání a osvěty a taktéž výzkumu a inovací. Je reakcí na aktuální potřeby, které autonomní mobilita klade na dopravní systémy, výzkum a vývoj či společenské dopady. Technologicky pokročilá řešení je zároveň třeba přizpůsobit českému prostředí způsobem, který bude přívětivý pro jejich uživatele a společnost. Celkem je ve čtyřech zmíněných oblastech obsaženo 13 konkrétních tematických opatření, každé z nich přitom obsahuje popis současného stavu, cíle a popisy opatření, indikátory plnění i odpovědnost za realizaci.

 

Kromě samotných opatření materiál definuje i rozhraní k oblastem, jejichž rozvoj je pro autonomní mobilitu neméně podstatný, jako je rozvoj digitální infrastruktury či umělá inteligence. Realizace jednotlivých opatření má přispět k tomu, aby Česká republika dále pokračovala nejen v tradici silného průmyslu výroby vozidel, ale aby se také stala zemí, ve které se inovativní řešení mohou uplatnit v praxi a dobře sloužit jejím obyvatelům.

 

Dopravně-technická opatření

Vytvoření vhodného prostředí pro testování technologií automatizovaného řízení vozidel

Kybernetická bezpečnost a ochrana dat v kontextu autonomní mobility

 

Právní předpisy, standardizace a etika

Vytváření příznivého právního prostředí pro rozvoj autonomní mobility v ČR

Aktivní účast na tvorbě příslušných mezinárodních předpisů a standardizaci, včetně aktivního zapojení do EHK OSN

Aktivní účast na tvorbě příslušných právních předpisů EU

Posuzování a reflexe etických otázek spojených s autonomní mobilitou v podmínkách ČR

 

Výzkum, vývoj a inovace

Aktivní podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti autonomní mobility

Rozvoj mezinárodní spolupráce a vytváření příznivých podmínek pro zapojení českých subjektů do mezinárodních projektů a konsorcií

Výzkum dopravních nehod v oblasti autonomní mobility

Podpora rozvoje umělé inteligence v oblasti autonomní mobility

 

Osvěta a vzdělávání

Aktualizace výcviku a vzdělávání řidičů

Prohlubování osvěty a zlepšování povědomí o chování, přínosech i možných rizicích automatizovaných vozidel

Rozvoj aktivit a projektů vedoucí k systematické revizi vzdělávání na všech stupních vzdělávacího systému i v Národní soustavě kvalifikací

 

Plán autonomní mobility do roku 2025 s výhledem do roku 2030