name | autoweek.cz

Von der Leyenová oceňuje loď společnosti Maersk se 100% pohonem na metanol

Von der Leyenová oceňuje loď společnosti Maersk se 100% pohonem na metanol

19.09.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, které připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff. Toto vydání přináší Centralny Port Komunikacyjny s pozvánkou na konferenci Udržitelná cesta o plánu Evropy snížit do roku 2050 emise v odvětví dopravy o 90 %.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová byla v Kodani, aby zde oficiálně uvedla do provozu první kontejnerovou loď na světě poháněnou ze 100 % metanolem, což znamená významný krok vpřed v úsilí námořního sektoru o snížení jeho dopadu na klima. Tuto nablýskanou událost uspořádal dánský přepravní gigant Maersk, který byl bezpochyby nadšený, že si zajistil účast šéfky Komise.

 

Loď byla dokonce zmíněna v projevu EU o stavu Unie, kde byla uváděna jako příklad zelené budoucnosti Evropy - i když ji zastínilo oznámení, že Komise prověří čínské dotace na elektromobily.

 

Von der Leyenová byla jmenována kmotrou inovativního plavidla, což je tradice, která uděluje tuto výsadu pojmenovat a pokřtít loď. Jméno, které šéfka Komise vybrala, bylo konzervativní - žádné hýření se nekonalo - zvolila Laura Maersk, což je volba tak neškodná, že ji jistě vybrala komise.

 

Celá událost byla směsicí skutečného nadšení z vyhlídky na čistší lodní dopravu a naaranžované formálnosti, která je typická pro setkání mezi korporacemi a politickou elitou - nevýrazné obleky, nacvičené projevy, choreografie potřásání rukou a širokých úsměvů. Trochu vzrušení vyvolalo, když předsedkyně Komise stiskla červené tlačítko a láhev šampaňského na provázku se zhoupla ke trupu kontejnerové lodi. Láhev se roztříštila, dav zatleskal a kapitán zatroubil na lodní klakson - moderní scéna připomínající romantickou minulost Evropy se staviteli lodí.

 

„Tato loď, tento okamžik, ztělesňuje rozhodnutí Evropy stát se průkopníkem boje proti změně klimatu,“ řekla von der Leyenová a podivila se, že „ještě před několika lety by byla plavba velkého plavidla na ekologický metanol nepravděpodobná, možná dokonce nemožná.“

 

Společnost Maersk očekává, že do konce desetiletí bude jejích 25 lodí plout na zelený metanol (bio-metanol a syntetický metanol), čímž se ušetří přibližně 2,75 milionu tun emisí CO2 ročně.

 

Spuštění lodi na vodu znamená, že titán v tomto odvětví podniká kroky k omezení emisí. Je to také konkrétní rozhodnutí společnosti pokud jde o technologii, kterou lze podle ní využít k dekarbonizaci odvětví, jež je zodpovědné za 3 % emisí na celém světě.

 

Podle nařízení FuelEU o námořní dopravě musí lodě doplňující palivo v přístavech EU používat stále větší množství nízkouhlíkových paliv. Na rozdíl od ReFuelEU, sesterského právního předpisu pro letecký sektor, zákon nespecifikuje jaká ekologická paliva by se měla používat.

 

Je tedy na majitelích lodí, aby se rozhodli, do jaké technologie budou investovat. To vyvolalo v odvětví diskusi, neboť to v podstatě znamená investovat do nevyzkoušených technologií pro plavidla, jejichž obvyklá životnost je desítky let. Pokud někdo investuje do dekarbonizační technologie, která se v budoucnu ukáže jako drahá nebo nevhodná ve srovnání s alternativami, bude to nákladná chyba.

 

Společnost Maersk však uvedením této lodi prokázala, že lodě poháněné metanolem jsou možností jak snížit emise z lodní dopravy. Tím se společnost prosadila jako lídr v oblasti ochrany klimatu a dokonce získala pochvalu od vedoucího představitele EU.

 

„Nejenže Maersk vystihl směr cesty, ale průkopníci jako jste vy, utvářejí ekonomiku budoucnosti. Tato událost je velkou událostí nejen pro Evropu, ale pro celý svět,“ řekla von der Leyenová.

 

Vyšetřování čínských elektromobilů: šance pro Evropu ukázat svou sílu?

Jedním z mála konkrétních prohlášení předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové v jejím projevu o stavu Unie minulý týden bylo ohlášení vyšetřování čínských dotací na elektromobily díky němuž podle ní čínské automobilky zaplavují světové trhy. To by mohlo do devíti měsíců vést k zavedení vyrovnávacích cel na elektrická vozidla z Číny.

 

Zatímco šéf frakce Evropské lidové strany EPP von der Leyenové Manfred Weber její tvrzení podpořil, okamžitě se ozvala kritika od jiného bavorského člena EPP Markuse Ferbera, který varoval EU, aby neopouštěla svou výsostnou cestu volného obchodu, protože by to mohlo vyvolat protiopatření.

 

Jaký je tedy nyní postoj EPP? Euractiv se zeptal Marian-Jeana Marinesca, koordinátora EPP v parlamentním výboru pro dopravu, který uvedl, že přestože si je vědom možných odvetných opatření ze strany Číny, nemyslí si, že přijde jiná šance, kdy to učinit. „Chceme být silnou mocností, takže musíme ukázat, že jsme mocností,“ dodal.

 

Rumunský zákonodárce Marinescu využil tuto příležitost také k obecnější kritice klimatické politiky EU v rámci balíčku Fit for 55, u níž podle něj nebylo provedeno dostatečné posouzení dopadů s přihlédnutím ke všem souborům dohromady. „Potřebujeme posouzení dopadů celého balíčku, a to velmi rychle,“ řekl a vyzval také k dodatečnému financování zeleného přechodu ze strany EU. Zatímco von der Leyenová ve svém projevu chválila systém financování technologií STEP, který by měl poskytnout pouze 10 miliard eur čerstvých peněz od členských států, Marinescu jej označil za vtip. „Potřebujeme peníze, které pomohou průmyslu projít tímto obdobím, a pak na základě hodnocení dopadů vše revidovat,“ uzavřel.

 

Přístup von der Leyenové k protiopatřením proti rostoucímu počtu čínských elektromobilů, které podle ní narušují jednotný trh EU prostřednictvím cenových dumpingových praktik, se ocitl i pod palbou kritiky německých zákonodárců a průmyslu.

 

Přísnější pravidla EU týkající se znečištění z automobilů Euro 7 by prý zachránila tisíce životů

Návrh pravidel EU, která mají zpřísnit limity znečištění pro nové osobní a nákladní automobily Euro 7, by mohl do roku 2050 zabránit více než 7200 úmrtím v Evropě. Tvrdí to nová studie, která přispěla k napjaté debatě o návrhu normy Euro 7.

 

Studie vypracovaná nevládní organizací Mezinárodní rada pro čistou dopravu ICCT se zabývala dopadem legislativního návrhu na úroveň oxidu dusičitého, což je škodlivina vypouštěná vozidly se spalovacími motory, která je škodlivá pro lidské zdraví. Zjistila, že pokud by byl návrh Evropské komise schválen a pravidla by vstoupila v platnost v roce 2025, zabránilo by se vzniku přibližně 1 milionu tun NOX. Pokud by se však vstup v platnost posunul - jak navrhuje zpravodaj Evropského parlamentu - vedlo by toto zpoždění podle studie k dalším 1800 předčasným úmrtím.

 

Zpravodaj návrhu, český europoslanec Alexandr Vondra z nacionalistické skupiny ECR, vyzval k odložení požadavků zhruba na rok 2027 pro osobní automobily a užitkové vozy a na rok 2029 pro nákladní automobily a autobusy. „Navrhovaná norma Euro 7 poškodí spotřebitele i výrobce. Její dopady jsou neúměrné jejím pozitivním účinkům na životní prostředí,“ uvedl.

 

Výrobci automobilů tvrdě bojovali za zmírnění znění normy Euro 7 a tvrdili, že normy nelze zavést v krátkém časovém horizontu, který Komise navrhla. Tvrdí také, že technologické změny, které zákon vyžaduje, povedou ke zdražení automobilů.

 

Vedoucí výzkumný pracovník ICCT Jan Dornoff však tvrdí, že jakékoli zpoždění bude stát životy: „Vzhledem k tomu, že životnost osobních a lehkých užitkových automobilů je v průměru 18 let a životnost nákladních automobilů a autobusů se pohybuje kolem 20 let, každý rok zpoždění přidává do ovzduší, které dýcháme, značné množství emisí NOX, což se stává vážnou daní ve zdraví lidí.“

 

Investice do dálnic za 20 let převýšily investice do železnic o 66 %

Podle nové studie vyčlenily evropské země v letech 1995 až 2018 přibližně o dvě třetiny víc peněz do silniční sítě než do železnic, přičemž v tomto období bylo postaveno dalších 30 000 km dálnic a železniční síť se zkrátila o víc než 15 000 km.

 

Návrh Komise EU: e-paliva pro nová spalovací auta musí být stoprocentně klimaticky neutrální

Podle nového návrhu nařízení, který řeší interní spor v rámci Evropské komise, do něhož nahlédl server Euractiv, musí být syntetická paliva pro nová vozidla se spalovacími motory prodávaná po roce 2035 klimaticky plně neutrální.

 

Francie zavádí nové peněžní pobídky pro elektromobily a míří proti Číně

Nové peněžní pobídky, označované jako „zelený bonus“ a zaměřené na kupující elektromobilů, budou zavedeny od ledna 2024 s cílem podpořit francouzský a evropský automobilový průmysl a odklonit se od čínských vozidel. Oznámila to vláda.