name | autoweek.cz

Vozidel s alternativním pohonem je stále velmi málo

Vozidel s alternativním pohonem je stále velmi málo

14.04.2022 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Navzdory silnému nárůstu prodeje, zaznamenanému v posledních letech, představují osobní automobily s alternativním pohonem stále pouze 5,3 % celkového vozového parku EU. U lehkých užitkových a nákladních vozidel je jejich podíl zcela zanedbatelný. Uvádějí to statistiky ACEA.

V roce 2020 vzrostl vozový park osobních automobilů v zemích EU o 1,2 % ve srovnání s rokem 2019, takže na silnicích bylo v provozu celkem 246,3 milionů automobilů. Auta EU jsou nyní v průměru stará 11,8 let. Litva a Rumunsko mají nejstarší vozový park s vozidly starými 17 let, nejnovější osobní vozy najdete v Lucembursku (6,7 roku). Česká republika se s průměrem 15,3 roku řadí mezi země s nejstarším vozovým parkem.
 
Navzdory silnému nárůstu prodeje, zaznamenanému v posledních letech, představují osobní automobily s alternativním pohonem pouze 5,3 % celkového vozového parku EU. Automobily s možností nabíjení (elektromobily s akumulátory a plug-in hybridy) tvoří pouze 0,5 % resp. 0,6 % vozového parku, celkem 1,1 % - o 0,4 % víc než v roce 2019, zatímco 1,2 % všech vozů na silnicích EU má hybridní pohon.
 
V celé Evropské unii je v provozu 29 milionů lehkých užitkových vozidel, přičemž polovinu z nich lze nalézt ve třech zemích: Francii, Itálii a Španělsku. Průměrné stáří lehkých užitkových vozidel v EU je 11,9 let, v ČR to je 13,4 roku. Plných 91,2 % vozového parku lehkých užitkových vozidel v EU jezdí na naftu a pouze 0,4 % dodávek má elektrický pohon s akumulátory.
 
Na silnicích EU jezdí 6,2 milionu středních a těžkých nákladních vozidel. Zdaleka největší vozový park má s 1,2 milionu nákladních vozidel Polsko. Nákladní automobily jsou v Evropské unii v průměru staré 13,9 let, v ČR to je 17,6 roku. Z uvedeného počtu 96,3 % jezdí na naftu, zatímco benzin pohání méně než 1 % vozového parku a pohonné ústrojí s nulovými emisemi používá pouhých 0,24 % nákladních vozidel na silnicích EU (v roce 2019 to bylo 0,04 %).
 
V celé Evropské unii je v provozu 684 285 autobusů, z toho téměř polovina ve třech zemích: Polsku, ​​Itálii a Francii. Autobusy na silnicích EU jsou v průměru staré 12,8 let. Řecké autobusy, které jsou staré více než 19 let, jsou nejstarší v regionu. Pouze šest zemí v Evropské unii má autobusový park mladší než 10 let. V ČR je to 14,6 roku.
 
Autobusy provozované na naftu tvoří 93,5 % vozového parku EU, přičemž pouze 0,9 % je elektrických s akumulátory a 1,4 % hybridních. Významný podíl elektrobusů je v Nizozemsku (12,4 %) a Lucembursku (6,6 %).