name | autoweek.cz

Výrobci automobilů jsou pro emisní povolenky

Výrobci automobilů jsou pro emisní povolenky

13.05.2022 | | Doprava

ACEA vyzývá poslance Evropského parlamentu aby hlasovali pro emisní povolenky (ETS) v silniční dopravě.
Před hlasováním Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu o EU ETS příští týden vyzývá Asociace evropských výrobců automobilů ACEA poslance Evropského parlamentu aby podpořili zavedení solidního systému stanovování cen uhlíku, který by zahrnoval silniční dopravu.
 
Systém obchodování s emisemi pro budovy a silniční dopravu (ETS2), navržený v klimatickém balíčku Fit for 55, je klíčovým politickým nástrojem pro dekarbonizaci silniční dopravy. Bez něj nemůže být celkové úsilí o rychlé snížení emisí, zejména v odvětví silniční nákladní dopravy, účinné.
 
„Pouze se silnou podporou politického rámce, který stanoví cenu uhlíku, bude možné povzbudit a pobídnout provozovatele komerční dopravy, aby volili vozidla s nízkými a nulovými emisemi před konvenčními na naftu,“ uvedl generální ředitel Volvo Group a předseda představenstva ACEA pro užitková vozidla Martin Lundstedt.
 
„Dopravci přece používají vozidla jako součást svého podnikání v oblasti přepravy zboží a osob. Výhody provozu vozidel s nulovými emisemi pro ně musí být jasně viditelné. K přechodu dojde pouze v případě, že tato vozidla budou moci být provozována se ziskem a bez problémů jako konvenční vozidla s hnacím ústrojím. Vyzýváme poslance Evropského parlamentu, aby hlasovali pro koherentní a efektivní systém cen uhlíku, který stanoví správné cenové signály pro postupné ukončení používání fosilních paliv. Je však také důležité pečlivě vyvážit dopad, který bude mít zpoplatnění uhlíku na uživatele silnic, a zajistit, aby získali široký přístup k vhodně cenově dostupným alternativám s nízkými a nulovými emisemi,“ řekl Martin Lundstedt.
 
Příjmy z prodeje emisních povolenek by měly být použity na pomoc silničnímu sektoru v jeho přechodu, ke zmírnění dopadů a k zajištění toho, aby byly včas široce dostupné alternativy s nízkými a nulovými emisemi.