name | autoweek.cz

Výrobci automobilů v EU požadují řešení současné patové situace

Výrobci automobilů v EU požadují řešení současné patové situace

13.03.2023 | | Aktuality

Asociace evropských výrobců automobilů ACEA vyzývá Evropskou komisi a Radu, aby našly řešení současné patové situace ohledně právních předpisů EU o emisích CO2 z osobních a užitkových automobilů, které měly být podepsány na začátku března.

Zásadní transformace evropského automobilového průmyslu potřebuje jistotu plánování. Asociace evropských výrobců automobilů ACEA bere na vědomí, že konečná dohoda o emisích CO2, dosažená loni v říjnu mezi Evropskou komisí, Parlamentem a Radou, obsahuje odkazy na možnou budoucí úlohu obnovitelných paliv v odvětví dopravy.

 

ACEA je přesvědčena, že národní a evropské klimatické cíle by neměly být zpochybňovány. Pro dosažení těchto cílů je i nadále nezbytná technologická otevřenost. Evropa si musí zachovat schopnost pružně reagovat na různé potřeby a přizpůsobovat se měnícím se okolnostem. ACEA rovněž vyzývá tvůrce zákonodárce, aby se zabývali emisemi ze stávajícího vozového parku na silnicích.

 

„Masová elektrifikace je významnou součástí řešení, ke kterému všichni směřujeme, ale není to zázračné řešení. Nepřítelem je fosilní energie, nikoliv konkrétní technologie. Všímáme si, že Evropa je jedinou geografickou oblastí, která se rozhodla opustit technologickou neutralitu jako pilíř svého regulačního rámce,“ prohlásil prezident ACEA Luca de Meo.

 

Automobilový průmysl EU je jednoznačně a plně odhodlán co nejrychleji řešit změnu klimatu ve spolupráci se všemi partnery. Dělá vše pro to, aby masivně investoval do elektrifikace, vybudoval vertikální hodnotový řetězec, udržel pracovní místa a pomohl EU udržet konkurenceschopnost.

 

ACEA rovněž vyzývá zákonodárce, aby zavedli rámcové podmínky, které jsou nezbytné pro silné a rychlé rozšíření osobních a užitkových automobilů s nulovými emisemi na trhu. Mezi ně patří přístup k potřebným surovinám a hustá síť dobíjecí a tankovací infrastruktury pro tato vozidla. V rámci revize nařízení o emisích CO2, plánované na rok 2026, by měly být stanoveny jasné klíčové ukazatele výkonnosti pro sledování pokroku v těchto oblastech.