name | autoweek.cz

Vzpoura proti Euro 7

Vzpoura proti Euro 7

23.05.2023 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Omezení emisí Euro 7 čelí odporu osmi členských států EU. Usilují o zmírnění nových emisních limitů s tím, že jsou příliš ambiciózní a jejich splnění je pro výrobce automobilů nereálné. Česká republika patří mezi ně, stejně jako Francie a Itálie.

Země Evropské unie a její zákonodárci se připravují na jednání o předpisu Euro 7, který má od roku 2025 zpřísnit emisní limity pro znečišťující látky včetně oxidů dusíku z osobních a lehkých užitkových vozů. Zákon rovněž chce zpřísnit podmínky testování emisí a nařizuje výrobcům používat palubní systémy k monitorování znečištění s možností zablokovat spuštění motoru při překročení stanovených limitů. Předpis také poprvé omezuje znečištění pevnými částicemi z brzd a pneumatik.

 

Ve společném dokumentu, který podepsaly Francie, Itálie, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko, se uvádí, že některé části nového předpisu by měly být zcela zrušeny a platnost předpisu by měla být odložena. Osm zemí dokument zaslalo ostatním členům EU. „Jsme proti jakýmkoli novým pravidlům pro emise výfukových plynů včetně nových požadavků na testování nebo nových emisních limitů pro osobní automobily a užitková vozidla. Tyto limity by nutily výrobce automobilů investovat do zlepšování emisí výfukových plynů peníze, které by bylo lepší vynaložit na vývoj vozidel s nulovými emisemi,“ uvádí se v dokumentu.

 

Dohromady by těchto osm zemí mělo dostatek hlasů k zablokování návrhu. Tyto země jsou domovem velkého automobilového průmyslu a postoj jejich vlád se shoduje s kritikou některých výrobců automobilů vůči normě Euro 7. Česká automobilka Škoda Auto varovala, že v případě přijatí návrhu by musela zrušit 3000 pracovních míst. Generální ředitel společnosti Stellantis Carlos Tavares označil části normy Euro 7 za zbytečné.

 

Evropská komise tvrdí, že pravidla, která se vztahují pouze na nová vozidla, nikoliv na ta, která již jezdí po silnicích, jsou nutná ke snížení zdraví škodlivých emisí a zabránění opakování tzv. skandálu Dieselgate, kdy automobilky podváděly při měření emisí. EU se již dohodla, že do roku 2035 musí mít všechny nové automobily nulové emise CO2. Tento zákon byl nakonec schválen letos přes odpor několika zemí včetně Německa, které nakonec v zájmu automobilky Porsche získalo výjimku pro motory používající syntetická paliva.