name | autoweek.cz

Linde Gas a. s. uvedla do provozu první vodíkovou čerpací stanici v Česku

Linde Gas a. s. uvedla do provozu první vodíkovou čerpací stanici v Česku

05.11.2009 | | Tiskové zprávy

\"Čistá energie pro dopravu poprvé na území České republiky,\" těmito slovy uvedl v Neratovicích generální ředitel Linde Gas a.s. Ing. Petr Choulík, CSc. do provozu první vodíkovou čerpací stanici.

Projekt vodíkové čerpací stanice reagoval na potřebu provozu prvního hybridního autobusu na vodíkový pohon. Snahou tohoto projektu, který inicioval ÚJV Řež, je kombinování více zdrojů pohonu s cílem minimální spotřeby. Autobus je navržen tak, aby široká veřejnost měla možnost vyzkoušet si nové technologie v dopravě, v tomto případě městský provoz v Neratovicích. Zahájení provozu proběhne do konce roku.

Linde Gas a.s. dodala čerpací stanici H2 450-20-20 HB, která dokáže plnit motorová vozidla plynným vodíkem o tlaku 350 bar. Tato stanice představuje osvědčené a vysoce výkonné zařízení na čerpání vodíku. Stanice se skládá z dvoustupňového vodíkového kompresoru, který dosahuje svého nejvyššího plnicího tlaku 438 bar (při teplotě max. 85°C). Tohoto tlaku je dosaženo pomocí nového procesu High Booster Process (proces s dotlačovaným kompresorem). Celá kompresorová stanice je umístěna v železobetonovém kontejneru. Příslušné komponenty čerpací stanice jsou navrženy tak, aby její úprava na vyšší provozní tlak - až 1000  barů - byla snadno realizovatelná. Vodík je skladován v nadzemním zásobníku o objemu 50 m3, pro vlastní čerpání vodíku do motorových vozidel pak slouží nízkotlaká, středotlaká a vysokotlaká sekce.

Dodavatelem vodíku je rovněž společnost Linde Gas a. s.

Bezpečnost vodíkových technologií je klíčovým faktem pro jejich masivnější rozšíření. Při dodržení všech bezpečnostních norem a předpisů je riziko v podstatě nulové. Vodík je sice novinkou v dopravě, nicméně v průmyslu (chemie, elektrotechnika, potravinářství) ho Linde Gas a.s. dodává desítky let.

Projekt vodíkové čerpací stanice v Neratovicích je první svého druhu ve střední a východní Evropě. Obdobné stanice jsou např. v Amsterdamu, Frankfurtu nad Mohanem či australském Perthu. V Evropě je celkem v provozu několik desítek vodíkových čerpacích stanic, z nichž velká část se nachází v sousedním Německu.

Koncern The Linde Group se na globální úrovni velmi intenzivně zabývá využitím vodíku. Dlouhodobě úspěšně spolupracuje na výzkumných projektech na podporu vodíkového pohonu pro automobily. Jejich výsledkem je mimo jiné výstavba čerpacích stanic na vodík pro osobní a nákladní automobily a autobusy, které vodík používají jako pohonné palivo. Linde zde využívá své know-how v mnoha oblastech týkajících se vodíku od výroby, přes zkapalňování, dopravu až po jeho využití.

Dne 10. 9. 2009 bylo v Berlíně podepsáno \"Memorandum of Understanding\". Tato dohoda si klade za cíl vyhodnocení vodíkové infrasturuktury v Německu a podporu sériově vyráběných vozů na vodíkový pohon. Partnery tohoto projektu tzv. \"H2 Mobility\" jsou Linde, Daimler, EnBW, OMV, Shell, Total, Vattenfall, the NOW GmbH National Organisation Hydrogen a Fuel Cell Technology.

Prof. Dr. - Ing. Wolfgang Reitzle, CEO Linde AG o této aktivitě říká: \"Vždycky jsme byli průkopníky na poli vodíkových technologií, a uděláme vše pro dosažení našeho cíle -  zlepšení životního prostředí využíváním vodíku.\"

Linde Gas a. s. je největším dodavatelem technických plynů v České republice. Zabývá se zejména výrobou a prodejem technických, medicinálních a speciálních plynů. Většina produkce je určena pro český trh. V roce 2008 dosáhl rekordních prodejů ve výši 5,6 mld. Kč.

Linde Gas a. s. je součástí The Linde Group, která je jedničkou na světovém trhu technickými plyny s ročním obratem 12,4 mld. eur a s 55 tisíci zaměstnanci ve více než 70 zemích světa.