name | autoweek.cz

ČEZ uvádí Peugeot i0n

ČEZ uvádí Peugeot i0n

13.12.2010 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Jak jsme již uvedli, uzavřely společnosti ČEZ a Peugeot Česká republika dohodu o zkušebním provozu vozidel Peugeot i0n. Jde ale o natolik důležitou událost, že pokládáme za nutné se k ní ještě vrátit s dalšími detaily.

Obsah smlouvy i vozidlo Peugeot i0n jsme již podrobně představili.

Elektromobilita je tématem posledních měsíců. Nachází své zanícené zastánce i zarputilé odpůrce, což se plně potvrdilo při kontroverzní volbě evropského Auta roku, jímž se značně nelogicky stal Nissan Leaf s elektrickým pohonem. To paradoxně dodalo více argumentů odpůrcům elektromobility než jejím příznivcům.

Zatím nemá smysl poměřovat hospodárnost elektromobilů měřítky platnými pro automobily se spalovacími motory. Z dnešního pohledu se skutečně jen těžko hledá ekonomický smysl v rozšiřování použití vozidel s elektrickým pohonem.

Jenže elektromobilitě určitě bude patřit budoucnost dopravy ve městech a čím dříve se uskuteční první kroky, vedoucí k jejímu rozšiřování, tím lépe. Teprve její postupné rozšiřování vytvoří podmínky pro zlevnění výroby akumulátorů a jenom v každodenním provozu bude možné odhalovat přednosti a nedostatky elektromobility.

Současné odhady většího rozšíření elektromobility v následujících deseti letech vycházejí ze současných cen surovin. Jenže jsou zde i analýzy vycházející mj. i z lavinovitého rozvoje motorismu v Číně, které předpovídají dramatický růst cen ropných produktů, a to až na trojnásobek současné ceny. Přitom produkce pohonných hmot z obnovitelných zdrojů nikdy nemůže ropu ve spalovacích motorech zcela nahradit. Nelze proto vyloučit, že se elektromobilita stane nutností velmi brzy, možná ještě dříve, než naznačují dnešní analýzy.

Je jasné, že ČEZ ke spolupráci na rozvoji elektromobility vedou jeho obchodní zájmy, protože dobíjení desetitisíců vozidel bude brzy velmi výnosným obchodem a rozšiřování elektromobility přináší další pádný argument do diskusí týkajících se budování nových bloků v elektrárně v Temelíně.

Připomeňme, že vozidla s elektrickým pohonem pro korporátní zákazníky i soukromníky v České republice už nabízí automobilka Citroen (jejíž C-Zero je po technické stránce shodné s Peugeotem i0n) a pro příští rok připravuje testovací flotilu vozidel Octavia Green E-Line i automobilka Škoda.

Nelze pochybovat o tom, že potřeba nahrazovat ropné produkty i akutní nutnost řešit problémy se znečišťováním ovzduší a hlukem v městských aglomeracích si rozšiřování elektromobility dříve či později vynutí. Výhodu přitom budou mít ty země, které budou na její rozšiřování včas připraveny. Bez ohledu na jeho motivaci je proto dobrou zprávou, že ČEZ navázal spolupráci s Peugeotem a otevírá tak dveře k rozšiřování elektromobility v České republice.

Mnohé zajímavé podněty ohledně problematiky provozu vozidle na elektrický pohon jsme se dozvěděli během tiskové konference uspořádané při příležitosti slavnostního podpisu smlouvy mezi Peugeotem Česká republika a společností ČEZ.

 

Alan Svoboda, obchodní ředitel Skupiny ČEZ:

\"Uzavření smlouvy mezi ČEZ a Peugeotem je zlomovým okamžikem pro rodící se elektromobilitu v České republice i pro celý tým FUTUR/E/MOTION. ČEZ bude vozy Peugeot i0n testovat a zavádět do svého vozového parku. Tento projekt vznikl s vidinou, že za několik let mohou vozidla s elektrickým pohonem tvořit podstatnou část mezi všemi vozy na českých silnicích.

Projekt znamená přínos pro životní prostředí, protože tam, kde se tato vozidla pohybují neprodukují svým provozem žádné emise - CO2, NOx ani pevné částice. Při současném mixu výroby elektrické energie u nás i v celkovém cyklu těžby, výroby a dopravy produkuje elektrický pohon o 40 % méně emisí než srovnatelná vozidla se spalovacími motory. Porovnáme-li emise CO2 v celé cestě od výroby pohonné hmoty přes její dopravu až po spálení ve vozidle, pak například pro Škodu Fabia 1,2 l/44 kW dosahují 164 g/km. Při současné emisní intenzitě Skupiny ČEZ 650 g/kWh by to pro srovnatelný elektromobil bylo jen 95 g/km. V případě spuštění dalších dvou bloků Temelína by emisní intenzita v roce 2020 mohla klesnout na 300 g/kWh a emise CO2 elektromobilu by byly jen 44 g/km. Přitom nezanedbatelné je i podstatné snížení hlučnosti dopravy.

Zákazníci se s touto novou technologií teprve začínají seznamovat. Výhody elektrického pohonu nad jeho současnými problémy začnou převažovat až postupem času a až poté se stane atraktivním pro větší počet zákazníků.

Naším cílem je ověřit potenciál elektrického pohonu. Postupem doby se budou zlepšovat parametry akumulátorů i konstrukce vozidel. Totéž bude platit i na straně potřebné infrastruktury, zejména s postupným rozšiřováním inteligentních sítí poskytujících uživateli mnohem větší komfort než jen prosté dobití akumulátorů.

Do tohoto projektu vstupujeme s přesvědčením, že během následujících deseti let dospěje elektromobilita k masovému rozšíření. V rámci projektu během dvou let uvedeme do provozu 65 vozidel a 150 dobíjecích stanic. Ty budou vybudovány nejen v Praze, ale také v regionu Vrchlabí. Věříme, že během těchto dvou let se potvrdí, že elektromobily mají své místo ve flotilách i v rodinách.

Důležitá při rozvoji elektromobility je politická podpora motivující k užívání elektromobilů. Pomocí tohoto projektu činíme první krok k jejímu získání. V zahraničí se například jedná o bezplatný vjezd do center měst, v nichž jsou vytvořeny nízkoemisní zóny (v Londýně se například za vjezd do centra vozem se spalovacím motorem platí 280 eur měsíčně), či nižší daňové zatížení elektromobilů. Věříme, že se i v České republice podaří vytvořit podobné stimuly pro podporu rozvoje elektromobility.\"

 

Ayoul Grouvel, ředitel divize elektrických vozů skupiny PSA Peugeot Citroen:

\"ČEZ v České republice se stal jednou z prvních tří společností v Evropě, které zareagovaly, protože pochopily, že nastává skutečná revoluce v osobní dopravě. Zásadním se stal požadavek na zlepšení životních podmínek ve městech. Města před staletími nevznikala s tím, že jejich centry povedou magistrály. Stanovené cíle snižování emisí vedoucí ke skutečnému zkvalitnění životního prostředí ve městech nelze dosáhnout jen zlepšováním stávajících motorů. Proto se elektromobilita stává nutností. Vozidla s elektrickým pohonem jsou velmi jednoduchá na výrobu i ovládání a mají velmi nízké provozní náklady. Navíc předpokládáme, že skutečné náklady pro uživatele i prodejní cena elektromobilů do roku 2015 výrazně klesnou.

Koncern PSA Peugeot Citroen zvolil odlišnou strategii než konkurenční automobilky. Naší snahou je mít vozidlo pro každý způsob provozu, protože neexistuje jen jediné ideální řešení. Musíme vycházet ze dvou potřeb kladených na dopravu: městská vozidla, pro něž je ideální elektrický pohon, a polyvalentní s optimálním hybridním pohonem a systémem e-HDi.

Vycházíme z předpokladu, že za deset let budou mít v Evropě vozidla s elektrickým pohonem podíl na trhu 5 % a dalších 10 % připadne na vozy s hybridním pohonem. Samozřejmě se elektrická vozidla nerozšíří mezi uživateli okamžitě. Podobné projekty jako je tento jsou důležité i proto, že se tato vozidla dostanou do vozových parků a budou je používat různé organizace a úřady. Od roku 2012 se dá očekávat i zájem soukromých zákazníků. Podporu elektrickým vozidlům už nyní poskytují i různé regiony - například Alsasko či Katalánsko.

Peugeot i0n bude do České republiky dodáván pro rychlodobíjecí stanice se zásuvkami používanými v Japonsku automobilkami Mitsubishi a Nissan, s nimiž se můžeme setkávat i v Číně a Německu.

Akumulátory ve voze i0n mají uváděnou životnost pět let. Je ale třeba připomenout, že na konci této životnosti budou akumulátory stále mít 80 % své původní kapacity. Lze je tedy i nadále používat s omezeným dojezdem. Současně ale hledáme i možnosti druhého života pro tyto akumulátory, například v blocích pro akumulování energie vyráběné větrnými elektrárnami.

Kromě vozů i0n bude Peugeot ve spolupráci se společností Venturi a opět s Mitsubishi vyrábět ve španělském Vigu i užitkový Partner Origin s elektrickým pohonem navazující na naše dlouholeté zkušenosti s výrobou a provozem tohoto typu vozidla.\"

 

Yann Carnoy, generální ředitel společnosti Peugeot Česká republika:

\"Podařilo se nám uzavřít první dohodu mezi dodavatelem elektrické energie a výrobcem vozidel s elektrickým pohonem nejen v České republice, ale v celé střední Evropě. Za připomenutí stojí rychlost, s jakou byla dohoda dosažena - vše trvalo pouhých 15 měsíců. První kontakt byl navázán na podzim 2009 při autosalonu ve Frankfurtu. V lednu jsme se předběžně dohodli na přípravě smlouvy a v květnu jsme naše auto předvedli v Praze. Počátkem prosince podepisujeme smlouvu v Praze. První vozy budou dodány v březnu 2011. Jejich provoz oběma stranám umožní lépe pochopit co motoristé v praxi vyžadují.

Peugeot už má s vozidly na elektrický pohon bohaté zkušenosti, nicméně nyní se jedná o nový začátek se zcela novým přístupem. Vozidla s elektrickým pohonem nové generace nelze prodávat běžným způsobem u normálních prodejců. Není to ani otázka zítřka. Musíme analyzovat, co vše provoz a dobíjení těchto vozidel v praxi přinese. Předpokládáme ale, že vozidla budeme nejspíš dodávat formou dlouhodobého pronájmu zahrnujícího veškeré potřebné služby včetně starosti o pneumatiky, pojištění a další související služby. Proto už pracujeme na vytváření potřebné sítě servisů, která bude dokončena do dubna. Problémem pro nás jsou přísné předpisy v České republice vyžadující proškolení pro práci s vysokým napětím u všech mechaniků pracujících na voze, i když třeba jen vyměňují stírače.\"

 

Tomáš Chmelík, manažer Útvaru čistých technologií Skupiny ČEZ:

\"Jsme rádi, že pomůžeme dostat vozy s elektrickým pohonem do ulic, aby se s nimi mohli motoristé setkávat v běžném provozu. Současně budeme shromažďovat informace o vlivu dobíjení a činnosti dobíjecích stanic na rozvodnou soustavu. Pro náš pilotní projekt je důležité mít k dispozici sériově vyráběný vůz a ne nějaký přestavěný nebo prototyp.

Budování dobíjecích stanic v rámci tohoto projektu není zamýšleno jen jako experiment, ale je součástí dlouhodobé koncepce s výhledem na jejich používání v následujících desetiletích. V počátku nám zatím nejde o finanční efektivitu projektu, ale o vklad do budoucnosti jako zárodek budoucí infrastruktury.

Použití elektromobilů vyžaduje změnu uživatelského chování. Bude potřeba prověřit kde budou nejčastěji dobíjet, jak často budou dobíjet a jak budou využívat dobíjecí stanice. Na základě toho poznáme také to, jaké budou požadavky na inteligentnější regulaci dobíjení. Předpokládáme ale, že 90 % dobíjení bude probíhat z domácích zásuvek přes noc. Současně budeme ověřovat i možnost využití akumulátoru vozidla jako energetického zdroje.

První dobíjecí stanice pro elektromobily bude před pražskou budovou ČEZ. První stanici na rychlé dobíjení bychom chtěli otevřít souběžně s dodávkou prvních vozů, tedy v březnu 2011. Zatím probíhá výběrové řízení na dodavatele.\"