name | autoweek.cz

Výroba vozidel v ČR dosáhla v roce 2015 nového rekordu

Výroba vozidel v ČR dosáhla v roce 2015 nového rekordu

15.01.2016 | | Tiskové zprávy

Podle údajů jednotlivých výrobců se v roce 2015 produkce osobních automobilů v České republice těsně přiblížila hranici 1,3 milionu - bylo vyrobeno 1 298 236 osobních automobilů včetně lehkých užitkových.
V České republice bylo v roce 2015 vyrobeno celkem 1 328 788 silničních vozidel, z toho 1 305 330 motorových a 23 458 přípojných. Jedná se o nejvyšší roční produkci vozidel v dosavadní historii České republiky či Československa.

Na celkové výrobě osobních automobilů participovali v roce 2015 celkem tři výrobci: firma Škoda Auto se na výrobě podílela 56,8 %, firma Hyundai Motor Manufacturing Czech Nošovice necelými 26,4 % a TPCA Czech více než 16,9 %. Počet vyrobených osobních automobilů na 1000 obyvatel dosáhl hodnoty 123,2 (v roce 2014 to bylo 118,4 OA /1000 obyvatel).

K dalšímu historickému rekordu došlo v roce 2015 i ve výrobě autobusů, kterých bylo poprvé v historii v ČR vyrobeno více než 4000 - celková produkce českých výrobců dosáhla celkem 4517 autobusů. Dosavadní nejvyšší roční produkce autobusů (3893 z roku 2014) tak byla překonána o více než 600 autobusů. Společnost Iveco Czech Republic dosáhla oproti roku 2014 nárůst produkce o 13,4 % (podíl na celkové produkci přitom činil 82,5 %) a firma SOR Libchavy vyrobila o 33,9 % více autobusů než v roce 2014 (podíl na produkci 16,4 %). Ostatní tuzemští výrobci se na výrobě autobusů podíleli 1,0 %.

Kopřivnická společnost Tatra Trucks v roce 2015 vyrobila 850 vozidel, což představuje nárůst produkce o 3,5 %.

U přípojných vozidel kategorie O3 a O4 (přívěsy a návěsy) došlo oproti roku 2014 ke zvýšení výroby o 9,6 % na celkem 1790 kusů. V souhrnu za oba výrobce Schwarzmüller a Panav) se jedná o nejvyšší roční výrobu za uplynulých 7 let (od roku 2009). Produkce přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (firma Agados) dosáhla 21 668 ks (pokles o 9,5 %). Výroba této kategorie vozidel je sledována od roku 1998 a jedná se o druhý nejlepší výrobní výsledek od uvedeného roku.