name | autoweek.cz

U firem v ČR není zájem o alternativní pohony

U firem v ČR není zájem o alternativní pohony

18.07.2016 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Čeští manažeři příliš nevěří alternativním pohonům, naopak si oblíbili telematiku ve vozech. Ukazují to výsledky průzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO) společnosti Arval.
Dieselgate s trhem nezamávala
Trhem firemních vozidel příliš nezamával emisní skandál automobilky Volkswagen. Podle výsledků průzkumu CVO zasáhla aféra mínění českých manažerů o něco méně než v případě jejich kolegů z ostatních evropských zemí. Průzkum potvrdil pokles podílu vozidel se vznětovými motory ve firemních autoparcích v Evropě, ale v ČR je to přesně naopak.
 
„V této souvislosti je však třeba uvést, že podíl dieselových vozidel v Česku za zbytkem Evropy znatelně zaostává. Naše autoparky disponují v průměru 65 % dieselů, naproti tomu v EU je to 82 %. Takže ani po započtení předpokládaného poklesu v Evropě a nárůstu u nás v příštích třech letech se poměry nevyrovnají a skóre EU vůči ČR bude 79 % ku 68 %. Zůstává ovšem otázkou, zda redukce počtu dieselových aut v Evropě nebude o něco rychlejší, než dotazovaní manažeři v současné chvíli předpokládají,“ uvedl Gregor Bilik, generální ředitel Arval CZ, výsledky průzkumu Corporate Vehicle Observatory (CVO), který pro Arval zpracovala agentura CSA.
 
K dalšímu snížení obliby vznětových motorů by podle něj mohl napomoci například uvažovaný zákaz vjezdu naftových vozidel do center měst.
 
Čeští podnikatelé v potenciál ekologických pohonů nevěří
Čeští manažeři zaostávají podle průzkumu za zbytkem Evropy ve víře v potenciál nových pohonů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zatímco v Česku alespoň jednu alternativní technologii už nyní využívá 11 % autoparků, v EU je to 27 %. Do příštích tří let její použití zvažuje u nás 22 % manažerů proti 48 % manažerů zahraničních. Shodně v ČR i v EU jsou k alternativním pohonům vstřícnější společnosti s velkými autoparky, ty střední a menší se raději drží „klasiky“.
 
Nejčastěji užívaným druhem alternativy je v Evropě hybridní pohon, který již nyní používá 16 % autoparků a 32 % o něm uvažuje v příštích třech letech. V ČR však hybridy najdeme jen v 1 % firemních flotil a za 3 roky by to mělo být 11 %.
 
Vítěznými alternativními palivy jsou u nás v současnosti CNG a LPG, s nimiž mají zkušenosti shodně 4 % autoparků. Poměrně slabý zájem je v ČR o elektromobily. V současné době mají vozidlo na elektrický pohon 2 % zkoumaných společností a v příštích třech letech o jeho pořízení uvažuje 6 % společností. Naproti tomu v EU je alespoň jeden elektromobil součástí 12 % autoparků a do tří let si ho plánuje pořídit 28 % firem.
 
Češi mají náskok v telematice
Ve většině ukazatelů sice Češi za vyspělou Evropou zaostávají, ostatní ale předčí v telematice. Zařízení pro přenos dat z pohybujících se vozidel za účelem monitorování spotřeby paliva, chování řidiče a polohy vozu má ve vozidlech 49 % malých a středních firem, a dokonce 72 % velkých. Oproti tomu průměr za celou EU je 29 respektive 38 %.
 
„Méně příjemné je zjištění, že v ČR v posledních třech letech podíl autoparků vybavených telematikou stagnuje, naproti tomu v zahraničí roste,“ uvedl Gregor Bilik.
 
V EU i v ČR se telematika pořizuje zejména za účelem sledování polohy vozidla, další motivy jsou však už výrazně odlišné. Druhým nejvýznamnějším je v ČR snižování spotřeby, pro které telematiku volí 34 % českých manažerů, ale jen 19 % evropských. Snížení nákladů na údržbu díky telematice mají za cíl jen 4 % tuzemských manažerů ve srovnání s 10 % evropskými. Poměrně málo naše manažery zajímá i zlepšení bezpečnosti řidičů (8 %) a sledování neoprávněného využívání vozidla (3 %).