name | autoweek.cz

Triumf automobilek nad politiky

Triumf automobilek nad politiky

03.08.2017 | Vladimír Rybecký | Aktuality

S napětím očekávané setkání představitelů německých automobilek s čelnými politiky o problematice vznětových motorů „Diesel Forum“ hrozilo mít dalekosáhlé důsledky na německý automobilový průmysl. Jenže skončilo triumfem automobilek a pobouřením mezi environmentalisty.
Německá média po celý dens maximálním zájmem sledovala jednání v Berlíně, kde měli čelní politici, zastupující jak spolkovou, tak zemské vlády, vynést ortel nad německými automobilkami a jejich snahou udržet při životě vznětové motory. Po několikahodinovém čekání konečně vystoupili političtí reprezentanti před média. Bez ohledu na stranickou příslušnost a funkce se předháněli v přemíře frází a vizí elektromobility a autonomní jízdy v níž budou samozřejmě dominovat německé automobilky.
 
Okamžitě bylo jasné, že se krátce před volbami celá německá politická reprezentace zalekla možných důsledků úplného zákazu vznětových motorů  (jediná politická strana, která otevřeně bojovala za zachování dieselů byla, stejně jako při striktním tažení proti migrantům, Alternative für Deutschland). Je také třeba připomenout, že automobilky v Německu patří mezi nejvýznamnější podporovatele zaběhnutých politických stran, a to jak formou půjčování vozidel či poskytování významných slev, ale především finančními dary v řádu stovek milionů eur. Dokladem propojení politiky s automobilovým průmyslem je i skutečnost, že na jednání byl Stephan Weil (SPD) v dvojroli: jako premiér vlády Dolního Saska a současně jako člen dozorčí rady koncernu Volkswagen nebo to, že nejvyšším představitelem sdružení německého automobilového průmyslu VDA je bývalý ministr dopravy Matthias Wissmann (CDU).
 
Formální úprava softwaru
Z přemíry slovního balastu nakonec vyplynulo, že automobilky z jednání vyšly jako triumfující strana. Politická reprezentace s uspokojením přijala nabízené řešení pro vozidla poháněná vznětovými motory plnícími emisní standardy Euro 5 a Euro 6. Automobilky na své náklady upraví software těchto vozidel tak, aby se u nich snížily emise NOx o 25-30 %. Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že mnohé z nich v reálném provozu za určitých okolností překračují povolené limity až 30násobně, jedná se o hodně pokrytecký cíl. Týká se to 5,3 milionu automobilů a náklady na úpravy se odhadují na půl miliardy eur. Jenže z uvedeného počtu je 2,5 milionu vozidel od Volkswagenu, u nichž už tyto úpravy softwaru proběhly (případně měly proběhnout) v souvislosti s aférou Dieselgate.
 
Místo řešení obchodní příležitost
Současně bylo dohodnuto udělat maximum pro to, aby co nejdřív z německých silnic a především z ulic německých měst zmizela starší auta s motory vyhovujícími standardu Euro 4 a nižším, tedy uvedená do provozu před zářím 2009. Jedná se o 6,5 milionu vozidel. Automobilky slíbily, že tento program podpoří prémiemi za odkup starších vozidel (BMW například nabídlo 2000 eur za auto). Vzhledem k tomu, že v současné době automobilky v Německu poskytují na nová auta významné slevy, nebude pro ně tento ekvivalent šrotovného tak velkou zátěží a odměnou za to jim bude posílení prodeje nových aut. O šrotovném se ale tentokrát nemluví, takže je jasné, že se neupravená starší auta nebudou likvidovat, ale zamíří směrem na východ Evropy a do Afriky.
 
Nedojde tedy k plošnému zákazu použití vznětových motorů v osobních autech ani k neporovnatelně dražším povinným úpravám konstrukce už provozovaných vozidel, aby skutečně plnila emisní limity i v reálném provozu, což by přišlo odhadem na 10 miliard eur.
 
Paradoxní je, že k základu celého programu, tedy úpravám softwaru, se zavázaly jen německé automobilky a teoreticky se tedy netýká dovážených aut. Spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt (CSU) nicméně odsoudil zahraniční automobilky, když prohlásil za nepřijatelné, aby se k dohodnutým opatřením nepřipojily a současně vyjádřil přesvědčení, že pod tlakem zákazníků dobrovolně uskuteční obdobné úpravy, aby neztratily důvěru svých německých zákazníků.
 
Spolková vláda se zavázala k finanční podpoře náhrady vozidel taxislužby a autobusů městské hromadné dopravy elektromobily, stejně jako k budování cyklostezek. Také tím tedy vtvoří nové obchodní příležitosti pro automobilky.
 
Rozhořčení environmentalisté
Není divu, že výsledek jednání rozčílil představitele environmentálních organizací, protože podle nich se na systematickém poškozování zdraví občanů oxidy dusíku především ve městech, kde jsou přímo vdechovány, nic nezmění. „Je jasné, že krátkodobý zisk automobilového průmyslu má v očích spolkové vlády větší důležitost než ochrana životního prostředí a zdraví občanů. Německé automobilky opět jednají proti zájmům svých zákazníků i životního prostředí,“ tvrdí šéf organizace pro ochranu životního prostředí a přírody BUND Hubert Weiger.
 
„Německý automobilový průmysl je zdrojem bohatství, vytváří pracovní místa a dodává lesku značce Made in Germany. Proto nad ním němečtí politici dlouhá desetiletí drží ochrannou ruku, a to doslova bez ohledu na ztráty, které to přináší. Spolkový ministr dopravy Dobrindt (CSU) se snaží tento klenot chránit, ač významně ztratil na svém lesku po aféře Dieselgate. Místo snahy řešit současné obrovské problémy proměnil své ministerstvo v Ministerstvo lží a podvodů. Ale pro zdraví lidí, žijících ve městech, je nezbytností skutečně čistá mobilita. Po mnoho let rostoucí hladina oxidu dusnatého představuje závažný problém. Podle Evropské agentury pro životní prostředí více než 10 000 lidí umírá každým rokem jen v Německu v důsledku tohoto znečištění,“ uvádí ve svém stanovisku hnutí Greenpeace. Jeho aktivisté při jednání na budovu Spolkového Ministerstva životního prostředí v Berlíně vyvěsili obří transparent Fort NOx.
 
Naopak organizace německých obchodníků s auty ZDK dohodu vítá tento „první krok k rehabilitaci vznětových motorů jako nejúspornější, nejméně emisemi zatěžující okolí a nejekologičtější pohonné jednotky.“
 
Města trvají na zákazu
Navzdory úspěchu v jednání je ale jasné, že trvalé škody na pověsti německého automobilového průmyslu se tím neodstraní. Výsledek jednání rovněž neuspokojil představitele těch německých měst, kde se připravuje úplný nebo částečný zákaz vjezdu osobních automobilů poháněných vznětovými motory. Tato města i nadále hodlají na zákazu trvat a vzhledem k rozhodnutí soudu mají právo jej vyhlásit. Ministr Dobrindt a ministryně životního prostředí Barbara Hendricksová se nicméně zavázali, že se Spolková vláda zasadí o to, aby se tyto zákazy nakonec nerealizovaly.