name | autoweek.cz

EU směřuje k zákazu spalovacích motorů od roku 2025

EU směřuje k zákazu spalovacích motorů od roku 2025

08.03.2021 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Předpisy Euro 7 mají zajistit čistotu vozidel po celou dobu jejich životnosti a pomáhat Evropě plnit její emisní cíle v rámci Zeleného údělu. Podrobnosti předpisu jsou stále ještě předmětem diskuse, ale budí nervozitu. Se spalovacími motory je totiž nebude možné splnit.
Evropská komise navrhla emisní předpis Euro 7 pro osobní, dodávková a nákladní vozidla a autobusy tak, že se od roku 2025 bude rovnat „zákazu spalovacích motorů zadními dveřmi“ pokud budou zavedena v jejich současné podobě. Tvrdí to představitelé automobilového průmyslu a označují návrh za předčasný a zcela vyloučený.
 
„Dosud projednané návrhy předpisu Euro 7 ohrožují hodnotové řetězce daleko za rámec automobilového průmyslu tím, že vedou k faktickému zákazu osobních a nákladních vozidel poháněných výhradně spalovacími motory. To si Evropa nemůže dovolit. Plánovaný předpis, podle něhož musí být nová vozidla v Evropě od roku 2025 prakticky bez emisí, by byl ekologickým, ekonomickým a technickým nesmyslem,“ uvedla německá obchodní asociace zastupující strojírenské společnosti VDMA.
 
Timmermans automobilkám nevěří
Hlavní představitel evropské politiky v oblasti klimatu Frans Timmermans, který vystudoval francouzskou literaturu a před vstupem do politiky se v rámci nizozemské vojenské rozvědky zabýval válečnými vězni v Rusku, uvedl, že rozhodnutí budou učiněna v dialogu s automobilovým průmyslem, ale zdůraznil, že jeho záměrem je nevyhýbat se obtížným tématům a obtížným rozhodnutím.
 
„Víte, že automobilový průmysl vždycky začíná tím, že tvrdí, že je to nemožné, a nakonec to vyhovuje. Ale neberu to jako šablonu pro svá jednání, protože musíme poslouchat jejich argumenty,“ řekl Timmermans. Připouští zásadní roli výroby automobilů pro evropské hospodářství, avšak uvádí, že průmysl nyní musí přejít k elektrickým vozidlům a využívání vodíku pro těžkou dopravu. „Vím, že tu panuje velká nervozita. Budeme s průmyslem vést dialog, ale s dalším snížením emisí nemůžeme čekat do roku 2029,“ dodal.
 
Evropská komise tvrdí, že se snaží udržet konkurenceschopnost automobilového průmyslu a zároveň chránit zdraví občanů a životní prostředí. „Komise pečlivě hodnotí různé scénáře přísnosti limitů emisí a porovná ušetřené emise s dodatečnými náklady potřebnými k jejich dosažení. Je pravděpodobnější, že spalovací motory přestanou existovat, pokud nebudou přijata žádná harmonizovaná opatření, která by zajistila snížení znečištění. Mnohá města a země EU už vozidla se spalovacími motory z důvodu zlepšení ovzduší kvalita a ochrany občanů zakázaly,“ uvedl úředník EU pro EURACTIV.
 
Zděšení v automobilovém průmyslu
Asociace evropských výrobců automobilů ACEA uvedla, že nejsou žádné důkazy o tom, že scénáře uvedené v návrhu jsou v současné době technicky proveditelné, zejména proto, že přísné emisní limity musí být splněny i při extrémních jízdních podmínkách, například při jízdě do kopce nebo v drsném zimním počasí. V praxi to znamená, že cíle, které si výrobci stanoví pro technický vývoj, musí být mnohem nižší než předepsané limity.
 
„Spíše než krátkodobé ohlašování zákazů spalovacích motorů je naléhavě potřeba silný politický závazek, aby byly vytvořeny všechny podmínky umožňující přechod na mobilitu s nulovými emisemi - například výstavbou nabíjecí infrastruktury a pobídkami podporujícími jejich koupi,“ uvádí ACEA.
 
Francouzská asociace automobilek CCFA uvedla, že je znepokojena návrhy normy Euro 7, ale před zveřejněním finální verze očekává změny. „První předložené návrhy vyžadují snížení emisí o 60 % až 90 %, což vůbec není reálné. Je to velmi komplikovaný cíl pokud jde o neelektrická auta. Ke snižování a postupné eliminaci emisí by bylo řešením použití čisté energie, jako jsou biopaliva. To by mohlo pomoci dosáhnout tohoto cíle. Druhým řešením je prodávat pouze elektrická a hybridní vozidla, ale nejsem si jistá, zda je zákazníci přijmou a koupí,“ uvedla mluvčí CCFA Laure De Servigny.
 
Podobně znepokojeno je Německé sdružení automobilového průmyslu VDA. „Faktem je, že současný návrh hrozí zákazem spalovacího motoru a dosud dosaženého pokroku. To, co se prodává jako udržitelné, je v konečném důsledku dokonce škodlivé pro klima, protože obnova stávajících vozidel nepostupuje dostatečně rychle, spotřebitelé jsou neklidní a dosavadní vozidla jsou nadále provozována. Navíc to má negativní důsledky pro elektrickou mobilitu: předčasný konec spalovacího motoru blokuje, prodražuje a oddaluje enormní transformační proces, který naše společnosti - výrobci a dodavatelé - v současnosti musí zvládnout, aby i nadále byly v této oblasti světovými lídry. Konec spalovacího motoru do roku 2025 je zcela vyloučen! Spalovací motor bude hrát ještě dlouho hlavní roli,“ uvedla presidentka VDA Hildegard Müllerová.