name | autoweek.cz

Renault uvádí značku mobility Mobilize

Renault uvádí značku mobility Mobilize

11.08.2021 | Vladimír Rybecký | Trendy

Nová značka mobility společnosti Renault Mobilize připravuje projekty pro příštích několik let. Mezi ústřední body patří elektrická vozidla pro sdílenou mobilitu. Kromě toho společnost Mobilize představila svoji škálu služeb.
Mobilize je jednou ze čtyř nových obchodních jednotek vytvořených v rámci skupiny Groupe Renault. Zaměřuje se na zákazníky, kteří chtějí přijmout udržitelnější a sdílenější formy mobility. Mobilize jde nad rámec automobilů. Nabízí nové způsoby přepravy osob a zboží. Mnoho zákazníků - soukromých osob, profesionálů, ale také komunit - hledá flexibilní, udržitelná a čistá řešení mobility. Mobilize jim nabízí řešení a služby v oblasti mobility, energie a dat a podporuje udržitelné energetické ekosystémy plnící očekávání spotřebitelů, společností, provozovatelů a regionů.
 
„Mobilita a energetická transformace jsou ústředními zájmy spotřebitelů, společností, měst a obcí. Cílem společnosti Mobilize je vytvořit udržitelnější svět prostřednictvím našich mobilních, energetických a datových služeb. V návaznosti na partnerské ekosystémy, které doplňují naše vlastní, nabízíme konkrétní řešení na podporu ekologického přechodu a rozvoje přístupnější mobility pro lidi a zboží, zejména v přetíženém městském prostředí,“ uvedla generální ředitelka Mobilize Clotilde Delbosová.
 
Vozidla pro sdílenou mobilitu
Společnost Mobilize představila prototyp elektrického vozítka EZ-1 a posléze tři elektrická vozidla Duo, Bento a Hippo pro sdílenou mobilitu určená k přepravě osob a zboží. Tato vozidla nebude možné koupit. Uživatelé budou platit za použití podle použitého času nebo ujetých kilometrů.
 
Mobilize EZ-1 Prototype/Duo
Mobilize EZ-1 Prototype je účelově navržené vozítko pro sdílenou městskou mobilitu posléze představené pod jménem Duo. Ztělesňuje vizi značky Mobilize: služba sdílení je zahrnuta přímo v designu. Proto také bude uvedeno na trh inovativním způsobem: uživatelé budou platit pouze za to, jak jej používají - za dobu jízdy nebo počet ujetých kilometrů. Malé obratné elektricky poháněné vozítko pro dvě osoby bude plně připojeno: přijde s bezklíčkovým přístupem a bude s uživateli komunikovat prostřednictvím smartphonu.Duo je pouze 2,3 m dlouhé. Nabídne inovativní systém výměny akumulátorů jako alternativu k tradiční nabíjecí infrastruktuře, takže bude možné jej používat nepřetržitě. Vozítko je postaveno podle zásad oběhového hospodářství. Je vyrobeno z 50 % recyklovaných materiálů a na konci životního cyklu bude z 95 % recyklovatelné v Re-Factory ve Flinsu.
 
Mobilize Bento
Bento je určeno pro dodávku nebo přepravu drobného zboží. Konstrukce elektrického vozidla vychází z Dua. Úložný prostor je určen pro přepravu drobného zboží a nabízí celkový objem až 1 m3. Díky svému kompaktnímu designu se Bento snadno zaparkuje, což je obzvláště praktické pro řemeslníky a kurýry v městských oblastech.
 
Mobilize Hippo
Hippo je lehké elektrické užitkové vozidlo určené pro dodávky na poslední míli. Díky modulární konstrukci má Hippo několik výměnných nákladních modulů, například pro přepravu v chladu nebo pro doručování balíků. Objem nákladu je až 3 m3 s nosností až 200 kg.
 
Druhý život pro akumulátory
Cílem spolupráce se start-upy je výroba mobilních, modulárních a univerzálních systémů pro ukládání energie na bázi starých akumulátorů elektronických automobilů. Pokud už akumulátory nejsou vhodné pro použití v elektrických vozidlech, mohou poskytnout energii pro různé aplikace během druhého života, než budou recyklovány. Víceúčelový energetický systém, vyvinutý společností Mobilize and batteries, se skládá z jedné až čtyř jednotek s kapacitou 2,3 ​​kWh. Dosahuje maximální kapacitu 9,2 kWh, což odpovídá průměrné denní spotřebě domácnosti. Systém funguje bez emisí a bezhlučně, takže je vhodný jako přenosný generátor energie pro mnoho aplikací kde není možné připojení k elektrické síti. Výroba systému začne v září v Re-Factory Renault Group ve Flinsu.
 
Přechod energie na Île d’Yeu
Společně se společnostmi Enedis a Qovoltis společnost Mobilize uzavřela partnerství s obcí Île d’Yeu na stejnojmenném ostrově u západního pobřeží Francie. S místní správou a dalšími partnery má urychlit přechod na elektrická vozidla na ostrově, vypracovat plán dobíjecí infrastruktury a elektromobilita má být integrována jako ústřední bod v energetice. Za tímto účelem projekt zajišťuje optimální využití solární energie a integraci elektrických vozidel do místní energetické sítě.
 
Služby
Mobilize spojila několik iniciativ a start-upů z odvětví mobility a energetiky. Bezplatná služba sdílení automobilů Zity se stává Zity by Mobilize. V Madridu působí od roku 2017 a v pařížském regionu od roku 2020. Služba sdílení automobilů má 1250 elektrických vozidel - 750 v Madridu a 500 v Paříži - a obsluhuje 430 000 zákazníků. V průběhu tohoto roku bude nabídka rozšířena do dalších měst.
 
Zprostředkovatelská a samoobslužná půjčovna Renault Mobility se stává společností Mobilize Share. Tato služba nabízí půjčovny vozidel Renault, včetně výběru elektrických vozidel, pro soukromé i komerční uživatele. Doba pronájmu se pohybuje od jednoho dne do jednoho měsíce. Flotila má v Evropě 15 000 vozidel, z toho 4000 elektrických. Tuto službu využívá více než milion zákazníků.
 
Z řešení pro nabíjení vozových parků elektrických vozidel Elexent se stalo Mobilize Power Solutions. Bude nabízet řešení od poradenství a designu až po instalaci a provoz nabíjecích stanic. Hlavním cílem je optimalizovat provozní náklady provozovatelů vozových parků. Součástí nabídky bude také optimalizace energie a strategie pro obnovitelné energie. Služba je aktivní v 11 zemích Evropy.