name | autoweek.cz

Revoluce v těžbě lithia?

Revoluce v těžbě lithia?

31.08.2021 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Zásadní obrat pro geotermální energii: britská geotermální elektrárna uvolňuje obrovské zásoby lithia, kritického kovu pro přechod k elektromobilitě.
Geotermální elektrárna ve Velké Británii objevila dosud nejvyšší koncentraci lithia v geotermální vodě, což otevírá dveře novému obchodnímu modelu pro tento obnovitelný zdroj energie. Testy třetích stran, uskutečněné letos v létě, odhalily více než 250 miligramů lithia na litr vody použité k přenosu tepla zpod Země.
 
„Je to opravdu zásadní obrat pro průmysl, když můžeme říci, že neprodukujeme jen energii, ale budeme také vyrábět lithium, přitom lithium s nulovým podílem uhlíku," říká zakladatel společnosti Geothermal Energy Ryan Law.
 
Společnost se sídlem v Cornwallu má v plánu vybudovat v celém kraji čtyři nové geotermální zdroje, které budou společně napájet 45 000 domácností. Očekává, že dokončení každého z nich bude trvat 18 měsíců a všechny budou v provozu do roku 2026. Jakmile budou připojeny do sítě, společnost očekává, že vytěží 4000 tun lithia ročně. Již postavená geotermální elektrárna United Downs možná vyrobí až 1500 tun lithia do konce roku 2023.
 
Naděje pro geotermální zdroje
Geotermální zdroje produkují pouze zlomek obnovitelné energie používané v Evropě, přestože jsou v určité formě dostupné na většině kontinentu. Je to částečně proto, že mají extrémně vysoké počáteční náklady, což z nich činí málo atraktivní investici. Nyní však zájem investorů o tuto technologii roste. Do budoucna by to mohlo být i pro vyhlídky na těžbu lithia.
 
„Není snadné pokusit se získat hodně nízkouhlíkově lithium a je to i velký problém geopoliticky. V našem případě je uhlíkově nulový a vyrábíme si jej doma,“ řekl Ryan Law.
 
Lithium se na povrch vynáší geotermální vodou. V případě elektrárny Cornish je to voda z podzemního zásobníku, která se čerpá dvěma čerpadly aby se teplo dostalo na povrch. Voda může dosáhnout teplotu téměř 200 °C, ale je pod takovým tlakem, že zůstává kapalná. Při této vysoké teplotě velmi dobře absorbuje ze skal kolem sebe minerály, jako je například lithium. Společnost Law zkouší metody získávání lithia z vody a v současné době je údajně schopna dosáhnout extrakce 95 % bez uhlíkových emisí.
 
Tento objev znamená šanci vybudovat velký zpracovatelský závod, možná dokonce gigafactory na Cornwallu. Pro kraj, který je jedním z nejchudších v Anglii, by to byl obrovský obrat a šance na částečný návrat k těžbě, kterou je tato oblast proslulá. Tato historie by také mohla zapojit do výroby místní komunitu.
 
„Lithium je minerál pro budoucnost. Je to klíčový materiál pro akumulátory do elektrických aut i jiných špičkových technologií. Místní těžba a výroba by proto byla významným hnacím motorem transformace energetiky a učinila by Cornwall klíčovým přispěvatelem k plnění britských klimatických cílů,“ řekla místní konzervativní poslankyně Cherilyn Mackroryová.
 
Kov, který může udržet Evropany na silnicích
Očekává se, že poptávka po lithiu v příštích letech poroste v důsledku přechodu k elektromobilitě. Podle vládou podporované instituce Faraday bude Velká Británie muset do roku 2035 uspokojit domácí poptávku po lithiu, která by mohla dosáhnout až 59 000 tun ekvivalentu uhličitanu lithného ročně.
 
V současné době jsou pěti největšími producenty lithia Austrálie, Chile, Čína, Argentina a Zimbabwe, ale dovoz z těchto zemí může být kvůli přepravním vzdálenostem, problémům s lidskými právy a uhlíkovou stopou komplikovaný. Proto by dodávky lithia z Cornwallu mohly mít zásadní význam pro vytvoření vlastního dodavatelského řetězce ve Velké Británii.
 
V rámci své ambice dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050 Velká Británie plánuje ukončit prodej nových automobilů na benzin a naftu do roku 2030 a vyloučit prodej nových hybridů do roku 2035. Také v Evropě se očekává obrovský nárůst poptávky po lithiu se stanoveným cílem vytvořit do roku 2030 flotilu 30 milionů elektrických vozidel a od roku 2035 zakázat prodej automobilů produkujících jakékoliv emise. Kromě toho Evropská unie brzy schválí sledování dodavatelských řetězců lithiových akumulátorů a očekává se, že podobný zákon bude zaveden i ve Velké Británii. Někteří z velkých výrobců automobilů proto již podepisují dohody pro získávání lithia s nízkými emisemi uhlíku, protože chtějí být připraveni na to co přijde.