name | autoweek.cz

Hyundai Motor podpoří využití vodíku v ČR

Hyundai Motor podpoří využití vodíku v ČR

30.06.2022 | | Tiskové zprávy

Hyundai Motor uzavřel multilaterální dohodu o výstavbě vodíkového ekosystému pro mobilitu v České republice.
Společnost Hyundai Motor oznámila, že podepsala multilaterální memorandum o shodě s veřejnými a soukromými subjekty z Jižní Koreje a České republiky, jehož cílem je podpořit výstavbu vodíkového ekosystému určeného pro mobilitu.
 
Veřejné instituce a soukromé organizace z Jižní Koreje a České republiky se dohodly, že zde prozkoumají potenciál využití vodíku. Hyundai Motor bude spolupracovat na výstavbě vodíkového ekosystému v České republice v rámci celého cyklu vodíkové energie - od výroby přes distribuci až po využití. Hyundai bude na základě memoranda o shodě podporovat české firmy při rozvoji vodíkové mobility dodávkami systémů vodíkových palivových článků a souvisejících technologií.
 
Slavnostního uzavření dohody se kromě reprezentantů společnosti Hyundai Motor zúčastnili také zástupci ostatních smluvních stran: České vodíkové technologické platformy (HYTEP), korejského poradního sboru pro oblast vodíku H2Korea, složeného ze zástupců veřejného i soukromého sektoru, a dalších společností z Jižní Koreje a České republiky, a to včetně firem Hyundai Glovis, Zebra Group, ORLEN Unipetrol a Spolchemie. U slavnostního podepsání smlouvy byli přítomni také úředníci ministerstev Jižní Koreje a České republiky.
 
Signatáři smlouvy sdílejí názor, že vodík sehraje zásadní roli v přechodu na ekologický, spolehlivý a ekonomicky realizovatelný zdroj energie. Hyundai Motor bude v rámci multilaterální smlouvy podporovat dodávky a vývoj systémů palivových článků, edukaci o vodíkovém průmyslu, výstavbu infrastruktury pro distribuci vodíku a nabíjení i vývoj a demonstraci technologií pro výrobu vodíku.
 
Účastníci očekávají, že uzavřené memorandum o shodě urychlí realizaci vodíkového ekosystému díky spolupráci v rámci celého procesu a hodnotového řetězce vodíkového průmyslu. Pilotní projekt, zaměřený na provoz užitkových vozidel poháněných palivovými články na vodík, umožní v České republice také odhadnout poptávku po vodíkové mobilitě a posoudit její uskutečnitelnost.
 
Hyundai Motor navíc pomůže s výstavbou infrastruktury, která rozšíří dodávky vodíkové energie a na ní navazující mobility v České republice. Podělí se o své know-how a zkušenosti z výstavby a provozování vodíkových plnicích stanic v Jižní Koreji a ve spolupráci s poradním sborem H2Korea bude poskytovat podporu pro technologie související s plnicími stanicemi.
 
Česká republika představila v roce 2020 Národní akční plán čisté mobility. Cílem této iniciativy je uvést do roku 2030 do provozu až 50 000 vozidel poháněných palivovými články na vodík v rámci vládního plánu podpory rozvoje vodíkového průmyslu a dlouhodobého plánu do roku 2050.