name | autoweek.cz

Jízda autem škodlivější pro životní prostředí než létání

Jízda autem škodlivější pro životní prostředí než létání

26.03.2021 | Vladimír Rybecký | Doprava

Cesta jednotlivce v autě s motorem na benzin nebo naftu může uvolnit více emisí na osobu než let v rámci EU. Uvádí to studie agentury Evropské unie EEA o dopadu jednotlivých druhů dopravy na životní prostředí.
V současnosti představuje doprava čtvrtinu všech emisí v rámci EU. Silniční doprava je zodpovědná za 72 % emisí tohoto odvětví, zatímco námořní a letecká doprava představují 14 % respektive 13 % emisí. Podíl železnice je pouze 0,4 %, což jsou emise produkované vlaky s pohonem na naftu (studie nebere do úvahy emise vznikající při výrobě elektrické energie pro vlaky s elektrickým pohonem).
 
Agentura EEA vypracovala studii aby pomohla osobám s rozhodovací pravomocí uzákonit takovou dopravní politiku, která přispěje ke splnění evropských cílů Zeleného údělu. Cestování vlakem bylo prohlášeno za nejekologičtější způsob dopravy kromě „měkkých“ možností mobility, jako jsou chůze a jízda na kole. Zpráva dospěla k závěru, že přesun cestujících z letecké dopravy na železnici bude hrát klíčovou roli při plnění cíle EU snížit emise z dopravy o 90 % ve srovnání s úrovní z roku 1990.
 
Ne všechna zjištění ovšem byla pro železnici pozitivní, protože zpráva ukazuje, že vysokorychlostní železnice při jízdě na dlouhé vzdálenosti produkují hluk srovnatelný nebo dokonce vyšší než letecký provoz.
 
„Na výsledek má velký vliv zda je vlak, letadlo nebo auto téměř prázdné nebo z 80 % plné. Tento faktor sám o sobě může udělat způsob dopravy tou nejlepší nebo nejhorší volbou pro životní prostředí. Emisní dopady letectví jsou vždy vyšší v přepočtu na osobokilometry než u železnice. Létání však není nutně tou nejškodlivější volbou. Tuto roli často přebírá konvenční automobil pokud se předpokládá obsazení jedinou osobou,“ uvádí zpráva vypracovaná orgánem EU Evropskou agenturou pro životní prostředí EEA.
 
Ve skutečnosti byla úroveň obsazenosti jediným z nejdůležitějších faktorů při posuzování škod na životním prostředí. I když bylo zjištěno, že nejvíce znečišťujícím druhem dopravy při cestě na vzdálenost 500 km jsou automobily s jedním cestujícím, stejná cesta autem s více cestujícími klesla v přepočtu na osobokilometry pod úroveň emisí z letecké dopravy.