name | autoweek.cz

Za elektromobily emise CO₂ 2× vyšší než ze spalovacích motorů

Za elektromobily emise CO₂ 2× vyšší než ze spalovacích motorů

19.03.2024 | | Aktuality

Ideologie Green Deal přinesla ve snaze o dekarbonizaci v elektrických autech paradoxně zhoršení emisí. Za elektromobily v Německu jsou emise CO₂ 2× vyšší než ze spalovacích motorů. Uvádí to Milan Smutný ve svém komentáři pro medium.seznam.cz.

Klíčovým prvkem dekarbonizační ideologie Evropské unie je nadirigovaný přechod na povinnou elektromobilitu od roku 2035. Ovšem emise CO₂ z čistě elektrických automobilů jsou podle německé analýzy dvakrát vyšší než u spalovacích motorů.

 

Zatímco pohon konvenčního motoru zajišťuje chemická reakce spalováním benzinu nebo nafty, což je logicky spojeno s emisemi, u čistě elektrických aut se tvrdí, že pohon pomocí akumulátoru emise neprodukuje. Odhlédněme nyní od výroby baterie a řekněme, že to je pravda až potud, kdy si zjistíme, čím je baterie nabíjena. Tedy pokud přejdeme od pojmu tank-to-wheel k pojmu wheel-to-wheel. A poté v případě Německa a jeho energetického mixu se tyto baterie stále podstatně nabíjejí z emisních energetických zdrojů (uhlí, zemní plyn), takže za čistě elektrickým autem v běžném provozu zůstává vysoká stopa emisí CO₂ v průměru 230 g/km. Je to skutečně tak, že německé elektromobily mají většinou svůj výfuk v uhelné či plynové elektrárně. Jistě, v lokálním městském provozu to emisně pomáhá, ale pro celou planetu je to naopak. Pro srovnání: SUV model Škoda Kodiaq 4×4 s motorem TDI 110 kW má oficiální emise CO₂ v průměru 141 g/km.

 

Přitom pro elektrárny platí jiné limity než pro vozidla se spalovacími motory. Bližší pohled na data ukazuje, že pokud jde o emise CO₂, NOx a pevné částice, jsou přímé i nepřímé emise elektromobility mnohem vyšší, než povolují mezní nebo cílové hodnoty pro spalovací motory. Natvrdo řečeno: elektromobily jsou špinavější než dieselové a benzinové automobily, a to mnohonásobně.

 

K těmto závěrům došel německý inženýr Gerhard Metzele ve své knize „Elektromobilität confidential - Die Kehrseite der Medaille“ (Elektromobilita důvěrně – Rubová strana medaile), kterou si je možno objednat na Amazonu (ISBN: 979-8868433962). Své výpočty Metzele, který v minulosti působil v automobilovém průmyslu a řídil závod na výrobu baterií, odvodil od spotřeby elektřiny v roce 2022, kdy Německo registrovalo 700 000 čistě elektrických vozů. Ze spotřebovaných 575,2 TWh připadalo 291,5 TWh na „bezemisní výrobu“, takže 283,7 TWh připadalo na konvenční elektrárny, které tento objem vyrobily z fosilních paliv.

 

Do složení německého mixu produkce elektřiny se započítává sice vše, ale jde o fiktivní průměrnou hodnotu, která ve skutečnosti neexistuje. V době, kdy nesvítí slunce a nefouká vítr, pochází elektřina převážně z elektráren na fosilní paliva. Průměrný roční podíl obnovitelných zdrojů se pohybuje kolem 50 %, alespoň na papíře. Dodávky elektřiny tedy nevyhnutelně způsobují emise stejně jako nabíjení elektromobilu. Emise národního mixu elektrické energie však mají jen málo společného se skutečnými emisemi CO₂ způsobenými elektromobilem, a to i během dne a za větrného počasí.

 

Elektrická auta měla celkovou čistou spotřebu elektřiny ze zásuvky 2,26 TWh. Při započtení vlastní spotřeby elektráren a ztrát v elektrické síti vyplývá potřebná hrubá výroba elektřiny ve výši 2,51 TWh. Bez e-automobilů by bylo potřeba méně elektřiny. Produkce elektráren na fosilní paliva by se snížila z 283,7 TWh na 281,2 TWh. To znamená, že emise vzniklé při výrobě těchto 2,5 TWh z fosilních paliv lze přímo přičíst elektromobilitě. Pokud je elektromobil připojen k nabíjecí stanici, slunce díky tomu nesvítí jasněji ani nefouká silnější vítr. V tu chvíli proto dodá dodatečnou elektřinu řiditelná, v Německu většinou fosilní elektrárna.

 

To podle německého inženýra Metzeleho znamená, že v roce 2022 byly elektromobily zodpovědné za emise způsobené výrobou 2,5 TWh elektřiny z fosilních zdrojů. Emise se liší podle toho, které elektrárny jsou v provozu. Z váženého průměru vyplývá emisní faktor CO₂ 0,81 kg CO₂/kWh. To  koreluje s údaji z minulosti. Tuto hodnotu lze tedy použít i pro 2,5 TWh nabíjecího proudu. Celkově způsobily německé dodávky elektřiny v roce 2022 přibližně 230 milionů tun CO₂. Něco málo přes dva miliony tun z toho připadá na údajně zcela čisté elektromobily.

 

Za předpokladu, že budou e-automobily používány stejným způsobem jako běžné spalovací motory a ujely v roce 2022 v průměru 12 700 km, budou emise CO₂ činit přibližně 230 g CO₂/km. Evropská cílová hodnota pro emise výrobců automobilů je 95 g CO₂/km. V závislosti na stáří vozidla jsou u stávajících spalovacích motorů výrazně vyšší, nicméně s průměrem kolem 165 g CO₂/km jsou stále hluboko pod emisemi údajně čisté elektromobility. Pokud by bylo 700 000 elektromobilů nahrazeno automobily se spalovacími motory, ušetřilo by se tím více než 500 000 tun CO₂. Pokud by se jednalo o všechny nové automobily splňující požadavky EU, úspora by činila téměř 1,2 milionu tun CO₂.

 

Nejednoznačná je také situace, pokud jde o oxidy dusíku NOx. Snížení limitů NOx vedlo ke zvýšení spotřeby spalovacích motorů, k potřebě látek jako je AdBlue. Limitní hodnoty vedly i k tomu, že moderní vozidla se vznětovými motory dosahují hodnoty NOx mezi 10 a 20 mg/km. To je hluboko pod současnými i budoucími limity emisních norem Euro 6 a Euro 7, které povolují maximálně 60 mg NOx/km u benzinových vozidel a maximálně 80 mg NOx/km u vozidel s dieselovým motorem. Opět platí, že emise elektromobilů nevznikají při jízdě, ale při nabíjení a výrobě elektřiny v elektrárně. Při výpočtu stejným způsobem jako u emisí CO₂ vychází pro e-auta hodnoty okolo 200 mg NOx/km. Pokud se do výpočtu zahrne i výroba z baterií, blíží se hodnota 220 mg NOx/km.

 

Závěrem německý inženýr apeluje: Pokud země nemůže pokrýt 100 % své potřeby výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů nebo jaderné energie (Německo vloni odstavilo poslední jaderné zdroje), měla by dát od elektromobility ruce pryč. Alespoň pokud jí a jejím obyvatelům skutečně záleží na klimatu a životním prostředí. Tolik z knihy erudovaného německého inženýra.

 

Přitom nesmíme zapomenout na nevyřešený problém masové recyklace vysloužilých baterií jako nebezpečného odpadu. Zásadní bude změna, kdy se do emisí elektrických aut zahrne výroba akumulátorů. Ta je totiž tak zatížena špinavou výrobou, že většina e-aut nedorovná za svou životnost emisně výhodnější benzinová a už vůbec ne na naftová auta. Do všeho, co činíme z hlediska péče o životní prostředí, musíme zahrnovat celý životní cyklus: od projekce, výroby, dopravy, provozu, nabíjení až po recyklaci. Zatím si Evropská komise i parlament s pohádkami o čisté elektromobilitě lžou do kapsy.

 

   Milan Smutný

Celý text najdete zde:

https://medium.seznam.cz/clanek/milan-smutny-za-e-auty-v-nemecku-jsou-emise-co2-emise-2x-vyssi-nez-ze-spalovacich-motoru-52282