name | autoweek.cz

Země EU podpořily zákon o emisích nákladních vozidel

Země EU podpořily zákon o emisích nákladních vozidel

12.02.2024 | Vladimír Rybecký | Doprava

Země Evropské unie odhlasovaly přijetí zákona o snížení emisí z nákladních vozidel o 90 % do roku 2040 poté, co požadavky Německa hrozily zmařením tohoto předpisu. Šlo o další z řady pokusů o narušení zákonů Evropské unie na poslední chvíli způsobené spory v německé trojkoaliční vládě.

Od roku 2035 Evropa zakáže prodej nových osobních vozů se spalovacími motory spalujícími benzin a naftu. Podobná pravidla pro těžká nákladní vozidla, která požadují 90% snížení emisí CO2 do roku 2040, schválily Evropský parlament a země EU na neformálních jednáních v lednu. Následné oficiální schválení bývá obvykle formalitou. Mělo se tak stát už 7. února na setkání velvyslanců. Jenže spory v koalici v Berlíně, které vyvolala liberální vládní strana FDP, nespokojená s dohodou, málem donutily Německo zdržet se hlasování. To by přijetí zákona ohrozilo, protože by se tím otevřel prostor pro další země, které nejsou s tímto zákonem spokojené, ale samotné nemají potřebnou sílu, aby zabránily jeho přijetí.

 

Je neobvyklé, aby země požádala o změnu zákona EU v tak pozdní fázi. Německý ministr dopravy Volker Wissing ze Svobodných demokratů (FDP) požádal o vytvoření prostoru pro CO2 neutrální paliva.  V loňském roce získalo Německo podobnou úlevu v zákazu spalovacích motorů osobních automobilů od roku 2035 pro tzv. CO2 neutrální paliva po námitce německého ministra dopravy z FDP vznesené na poslední chvíli.

 

Nakonec bylo hlasování odloženo do pátečního odpoledne a po koaliční dohodě na poslední chvíli Německo hlasovalo pro. Většina zemí EU v odloženém hlasování schválila zákon o nákladních automobilech. Aby získaly podporu Německa, země EU souhlasily s přidáním doložky k zákonu, která říká, že Evropská komise zváží vytvoření pravidel pro registraci nákladních vozidel provozovaných výhradně na CO2 neutrální paliva, která by se mohla započítávat do cílů EU. Taková pravidla by umožnila zemím započítat do cílů EU víc nákladních vozidel se spalovacími motory, které jsou poháněny CO2 neutrálními palivy na rozdíl od přechodu velké části jejich vozových parků na plně elektricky poháněná vozidla.

 

Klimaticky neutrální e-paliva se vyrábějí syntézou zachycených emisí CO2 a tzv. zeleného vodíku. V současné době jsou k dispozici jen ve velmi malém množství, protože bezemisní produkce vodíku je stále minimální, stejně jako zachytávání CO2 z ovzduší.

 

Zákon, který prosadí 90% snížení emisí CO2 z těžkých nákladních vozidel do roku 2040, musí ke vstupu v platnost ještě schválit Evropský parlament.

 

Německá vláda už zdržela řadu zákonů EU. V pátek země EU po odporu FDP také odložily hlasování o zákonu o dodavatelských řetězcích.