eu pokutuje volkswagen a bmw | Aktuality | autoweek.cz

EU pokutuje Volkswagen a BMW

EU pokutuje Volkswagen a BMW

09.07.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Antimonopolní úřad EU udělil německým automobilkám Volkswagen a BMW pokutu v celkové výši 875 milionů eur za tajnou dohodu o nepoužití technologie proti emisím pro automobily se vznětovými motory. Většina z původních obvinění však byla už dřív zrušena.
Případ, který byl zahájen v rámci protikartelových šetření v roce 2017, znamená další ránu německému automobilovému průmyslu, otřesenému skandály s podváděním při měření emisí. Zprávy o možném kartelu způsobily v létě 2017 velký rozruch a dokonce se mluvilo o druhé aféře Dieselgate. Výrobci automobilů od počátku protestovali proti tvrzení, že uzavřeli nezákonnou kartelovou dohodu. Argumentovali tím, že se jedná o nezbytné a přípustné koordinační procesy, které jsou v těchto otázkách v průmyslu běžné.
 
Přiznání společnosti Volkswagen z roku 2015, že zmanipulovala 11 milionů vozidel po celém světě, aby se zdánlivě produkovaly méně znečišťujících emisí, vyvolalo vlnu hněvu proti automobilovému průmyslu. Společnost VW tehdy připustila, že používá odpojovací zařízení při měření emisí, což ji už přišlo na více než 32 miliard eur za úpravy vozidel, pokuty a právní náklady. Komise poté zahájila hloubkové antikartelové vyšetřování těchto tří společností.
 
Nešlo o kartel ale o nelegitimní spolupráci
V rámci vyšetřování se zjistilo, že automobilové koncerny Volkswagen, BMW Group a Daimler sice nevytvořily formální kartel, ale uzavřely protiprávní dohodu s cílem omezit využití technologie SCR se vstřikováním kapaliny AdBlue, neboli roztoku močoviny, do výfukového potrubí vznětových motorů zvyšující účinnosti zachytávání emisí NOX. Evropská komise v roce 2019 uvedla, že němečtí výrobci automobilů se v letech 2006 až 2014 dohodli na omezení velikosti nádrží na AdBlue, čímž se používání přísady na bázi močoviny stalo méně pohodlným.
 
Místopředsedkyně evropské komise Margrethe Vestagerová tvrdí, že němečtí výrobci automobilů Volkswagen, Audi a Porsche měli k dispozici technologii pro účinnější snížení škodlivých emisí než požadují předpisy EU, ale proti konkurenci ji nepoužili. Podle Evropské komise to je poprvé, co její vyšetřovací orgán dospěl k závěru, že dohody o technickém vývoji představují kartel.
 
„Tento případ ukazuje, jak se legitimní spolupráce vydala špatným směrem. Výrobci automobilů vyvinuli velmi dobrou technologii, ale rozhodli se její přednosti plně nevyužívat. Namísto toho se navzájem dohodli, že žádný z nich nebude usilovat o vyčištění výfukových plynů nad minimální standardy vyžadované zákonem,“ řekla eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.
 
BMW pokutu přijalo
Ve svém prohlášení společnost BMW zdůraznila, že EU upustila od dřívějších obvinění, že se automobilky dohodly na odložení zavádění filtrů pevných částic pro auta zážehovými motory. Obvinila také Evropskou komisi, že svým rozhodnutím vstoupila na „nezmapované území antimonopolního zákona“, protože neprokázala existenci kartelu určujícího ceny, ale přesto automobilkám uložila pokuty. BMW Group nicméně souhlasí s uhrazením pokuty ve výši 373 milionů eur, přičemž uvedla, že byla zbavena podezření z používání nelegálních „rušicích zařízení“ k podvádění při měření emisí.
 
„To potvrzuje, že nikdy neexistovalo žádné obvinění z nezákonné manipulace se systémy regulace emisí ze strany BMW Group. Jednání o AdBlue proběhlo před 10 lety a nemělo vůbec žádný vliv na rozhodnutí společnosti o produktech,“ uvedla BMW Group.
 
Volkswagen zvažuje odvolání
Naopak Volkswagen zvažuje odvolání proti pokutě, protože její udělení za technické rozhovory o emisních technologiích s jinými výrobci automobilů představuje pochybný precedens. „Komise vstupuje na nové soudní území, protože s technickou spoluprací zachází jako s porušením protimonopolních zákonů. Kromě toho ukládá pokuty, ačkoli se obsah jednání nikdy nerealizoval a žádným zákazníkům tím nevznikla újma,“ uvedla německá automobilka poté, co jí byla uložena pokuta 502 milionů eur.
 
Volkswagen požaduje jasnější pokyny: „Vysoké pokuty, uložené v tomto případě, podtrhují potřebu komplexnějších pokynů Komise aby se zajistilo, že právní nejistota nebude bránit inovacím v Evropě.“
 
Daimler, který na protiprávní jednání upozornil Evropské komisi, byl pokuty ušetřen. Volkswagenu byla prominuta polovina skutečně splatné částky, protože společnost při vyšetřování spolupracovala. Teoreticky mohly pokuty dosáhnout až 10 % ročních tržeb.
 
Ztráta důvěry v automobilový průmysl
Ředitelka pro vozidla a elektromobilitu nevládní organizace Transport & Environment Julia Poliscanova k rozhodnutí Evropské komise uvedla: „Tento skandál ukazuje, že automobilkám nelze důvěřovat, že usilují o čistší automobily a zdraví lidí a ochranu klimatu dávaly přednost před ziskem. Nejprve podváděly při měření emisí, poté se domluvily na zpoždění výroby čistších vozidel, i když tuto technologii měly k dispozici. K dekarbonizaci do poloviny století a zabránění klimatickým katastrofám bude stačit pouze cíl EU přejít na 100% bezemisní automobily do roku 2035.“
 
Dosud nejvyšší pokutu ve výši 2,93 miliardy eur Evropská komise v roce 2016 udělila největším evropským výrobcům nákladních vozidel včetně Daimleru za 14 let trvající tajnou dohodu o stanovení cen a vyhýbání se nákladům na přísnější pravidla o znečištění.