na slunce z itálie do číny | Aktuality | autoweek.cz

Na slunce z Itálie do Číny

Na slunce z Itálie do Číny

13.08.2010 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Roboticky řízené automobily poháněné solární energií měří v rámci projektu VIAC (VisLab Intercontinental Autonomous Challenge) na své cestě z Itálie do Číny stav znečištění ovzduší.

Laboratoř umělého sledování a inteligentních systému VisLab na universitě v Parmě je známá výzkumem systémů aktivní a pasivní bezpečnosti, asistenčních systémů a plně automatizovaného řízení vozidel. Po dvou desetiletích vývoje se VisLab rozhodl k revolučnímu kroku v oblasti robotizovaných vozidel. Vyslal dvě vozidla bez řidiče na cestu z Parmy v Itálii do Šanghaje - vzdálenost 13 000 km mají ujet za tři měsíce. Tentokrát jde ale o mnohem víc, než jen o jízdu robotizovaných aut. Unikátnost tohoto projektu povyšuje skutečnost, že se jedná o auta poháněná jen elektrickým proudem. Navíc jediným zdrojem elektrického proudu je sluneční energie.

Pro jízdu VisLab Intercontinental Autonomous Challenge byla připravena dvě vozidla bez řidiče, další dvě stejná s řidiči jako záloha. V expedici navíc jedou čtyři doprovodné náklaďáky a dvě vozidla jako mediální doprovod.

Jízdu po silnici sledují dvě stereo kamery, tři laserové scannery a panoramatický systém se třemi synchronizovanými kamerami poskytujícími pohled pod úhlem 180 . Poloha vozidla je určena pomocí GPS. Tam, kde není k dispozici potřebný signál pomáhá UHF rádio.

Na střeše jsou solární panely zásobující energií jak trakční elektromotor, tak i všechny řídicí a měřicí systémy vozidla. Z bezpečnostních důvodů ale má systém robotizovaného řízení vozidla samostatný zdroj pro případ, že by došlo k poruše hlavního obvodu.

V jednotlivých cílových městech se konají demonstrační jízdy vozidel s robotizovaným řízením. Kromě toho se v rámci expedice se uskutečňuje celá řada experimentů a měření. Netradiční jízda roboticky řízených automobilů na solární pohon z Parmy do Šanghaje si klade za cíl také demonstrovat výhody ekologické dopravy. V průběhu cesty vozidla pomocí systému IBM Human Centric shromažďují data o emisích CO2 v zemích, jimiž projíždějí, tj. Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Maďarsku, Ukrajině, Rusku, Kazachstánu a Číně. Na základě těchto dat bude posléze v těchto oblastech posuzován zdravotní a ekologický dopad CO2.

Systém IBM Human Centric Solutions v průběhu výpravy ukazuje možnosti chytrých telefonů pro sběr dat. Vozidla VIAC jsou vybavena speciálně navrženými chytrými telefony, které v průběhu celé cesty monitorují úroveň CO2 a údaje přímo prostřednictvím twitteru přenášejí na internet.

"Vizualizace dat nám umožní určit, jak rychle se na jednotlivých kontinentech mění úroveň znečištění ovzduší. Pomocí analytických nástrojů IBM se budeme snažit odhalit různé trendy, jako například souvislost mezi určitými nemocemi a kvalitou ovzduší," řekl Ed Jellard, z konzultant výzkumné laboratoře IBM Hursley.

"Strategie spočívá v připojení zařízení k internetu a v efektivním zpracování získaných informací. Tímto způsobem umožníme miliónům lidí sdělovat informace prostřednictvím zařízení, která už vlastní, a zodpovědní činitelé na ně tak budou moci reagovat rychleji a chytřeji," řekl Nicola Palmarini ze střediska IBM Human Centric Solutions. "Výpočetní techniku můžeme umístit do různých objektů, například do aut, přístrojů, silnic, energetických sítí, oblečení i v přírodě, jako například v zemědělských nebo vodohospodářských objektech. Tato iniciativa ukazuje, co vše můžeme získat ze sítě snímačů zabudovaných do nejrůznějších zařízení, jakými jsou chytré telefony, jež už mnoho lidí stejně vlastní."

Technologii použitou v tomto projektu vyvinula společnost IBM s hardwarovou podporou společnosti SenSaris, jež poskytla Bluetooth snímače CO2. Systém vychází ze software IBM Message Broker, WebSphere Application Server a Tivoli Storage Manager.

Projekt bude ukončen 20. října 2010, kdy mají vozy dorazit na Světovou výstavu 2010 v Šanghaji. Po dokončení pilotní části IBM výsledky projektu použije k posouzení toho, jak by bylo možné tento systém využít také v jiných oblastech.

 

  • Na slunce z Itálie do Číny
  • Na slunce z Itálie do Číny
  • Na slunce z Itálie do Číny
  • Na slunce z Itálie do Číny
  • Na slunce z Itálie do Číny
  • Na slunce z Itálie do Číny