name | autoweek.cz

Předpis Euro 7: dárek na rozloučenou pro spalovací motor?

Předpis Euro 7: dárek na rozloučenou pro spalovací motor?

26.10.2022 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího souhrnu zpráv o mobilitě z celé Evropy z Euractivu od Seana Gouldinga Carrolla. Uniklý návrh normy Euro 7 ukazuje vítězství pro automobilový průmysl, protože EU oslabuje připravovaná pravidla pro znečištění nových vozidel.

Další kroky v návaznosti na normu Euro 6, předpisu EU týkajícího se emisí, které mohou vozidla vypouštět, se v Bruselu staly jakousi městskou legendou. Datum zveřejnění právních předpisů se donekonečna odsouvalo. Nejprve bylo novinářům sděleno, že Euro 7 se má objevit koncem roku 2021, poté v polovině roku 2022 před letními prázdninami. Pak krátce po letních prázdninách. Nyní snad až v listopadu.

 

Neustálé revize a odklady samozřejmě plodily fámy o tom, co se chystá. Donutí legislativa v post dieselgatovém světě výrobce automobilů drasticky předělat spalovací motory? Povzbudilo schválení zákazu prodeje znečišťujících vozidel od roku 2035 zákonodárce, aby ještě naposled zpřísnili kontrolu škodlivých emisí?

 

A pak se minulý týden unikl dokument a ukázalo, že všichni, kteří předpovídali konečný legislativní útok na spalovací motor, se mýlili. Namísto toho je návrh zákona, který má omezit emise z osobních automobilů a dodávek, legislativně dopřejeme spalovacímu motoru před jeho zánikem spíš pohodlí, než abychom mu předepsali tvrdší zacházení.

 

Klíčovým aspektem legislativy je uvedení vozidel se vznětovými motory na stejnou úroveň emisních norem jako u vozidel se zážehovými motory podle v současnosti platné normy Euro 6. Přišlo to jako šok, protože se zdálo, že tento krok ignoruje skupinu expertů CLOVE sestavenou Komisí, kteří předložili přísnější scénář ke snížení znečištění ovzduší.

 

Důvody, proč se zákonodárci EU rozhodli zasáhnout, jsou do značné míry ekonomické obtíže a geopolitické klima, v němž se nacházíme (a samozřejmě také určitý lobbing na nejvyšší úrovni ze strany automobilového průmyslu).

 

Automobilky zasáhla série krizí. Kombinovaná síla problémů dodavatelského řetězce v souvislosti s covidem, válka na Ukrajině, narušující výrobu v regionu, a prudce rostoucí ceny energií, zdražující výrobu a narušující kupní sílu, postavily toto odvětví do zranitelné pozice. Komise byla evidentně ovlivněna neutěšenou situací průmyslu, jehož lobbisté na tyto problémy upozorňují ty, kteří jsou v koridorech moci.

 

Uniklý text to naznačuje: „Ve světle současných geopolitických a ekonomických okolností byla provedena závěrečná revize, aby byly zajištěny aktuální úvahy pro automobilový průmysl a spotřebitele… Poptávka a prodej motorových vozidel klesly a investiční potřeby pro zelenou transformaci rostou.“

 

Vzlykavý příběh, prosazovaný výrobci automobilů, samozřejmě nedokázal chytit za srdce zelené aktivisty. Naopak vyvolal bouři kritiky u ekologických aktivistů, kteří obvinili Evropskou komisi, že tento návrh oslabila, aby potěšila automobilový průmysl. Na uniklou legislativu reagovali s očekávaným rozčilením. Manažerka emisí vozidel a kvality ovzduší nevládní organizace pro čistou mobilitu Transport & Environment Anna Krajinska označila návrh Euro 7 za „vlastní dieselgate Evropské komise“. „Lobby automobilového průmyslu se ostře postavila proti Euro 7 a použila různé špinavé triky k ovlivnění rozhodovacích orgánů. Nyní Komise jejich požadavkům ustoupila,“ řekla Krajinska.

 

Uniklý návrh samozřejmě ještě není neměnná vyhláška. Než bude zákon oficiálně zveřejněn – zjevně to bude 9. listopadu – může skutečně dojít ke změnám. Zdá se však, že Komise je spokojená s tím, že své úsilí nyní zaměří jinam, než aby otevírala nový konflikt s jedním z nejvýznamnějších evropských průmyslových odvětví.

 

S postupným vyřazováním spalovacích motorů se objevuje neobvyklá aliance

Konec spalovacího motoru pro osobní automobily a dodávky by mohl být definitivně vyřešen tento týden. Ve čtvrtek se sejdou vyjednavači Evropského parlamentu, komise EU a členských států, aby projednali poslední detaily, včetně případné výjimky pro syntetická paliva, kterou by v dohodě rádi viděli dodavatelé pro automobilový průmysl.

 

Jedním z hlavních odpůrců takového ustanovení je ekologická nevládní organizace Transport & Environment, která se etablovala jako odpůrce průmyslových lobbistů v sektoru dopravy. V jednom konkrétním tématu se však nyní T&E spojila s výrobci automobilů a jejich dodavateli. Společně s odbory podepsali společnou výzvu k dofinancování, aby transformace automobilového průmyslu byla spravedlivá, i když zaniknou pracovní místa spojená s výrobou spalovacích motorů.

 

V případě potřeby by Komise měla vytvořit nový nástroj financování „k financování školení, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovníků v automobilovém průmyslu, zejména v malých a středních podnicích,“ uvádí společný návrh.

 

Studie Boston Consulting Group odhaduje, že takovéto zvýšení kvalifikace a rekvalifikace by potřebovalo 2,4 milionu pracovníků. Stávající fondy EU pro „spravedlivý přechod“ k tomu nebudou stačit, tvrdí asociace, protože jsou již využívány pro uhelné regiony.

 

V Praze se sešli ministři dopravy

Česká republika aktuálně předsedá Radě EU, což znamená, že ministři členských zemí mají tu čest navštívit k pracovnímu jednání Prahu, jedno z nejfotogeničtějších měst EU. Minulý týden byli na řadě ministři dopravy, kteří se v české metropoli sešli na neformálním setkání – šanci setkat se s kolegy z celého bloku a diskutovat o problémech bez tlaku závazných rozhodnutí.

 

Vysokou prioritou byla otázka přeshraniční železnice, zejména vytvoření vysokorychlostního vlakového spojení mezi velkými městy. Jednání probíhala v době vytváření plánů EU na rozšíření své sítě TEN-T – hlavních dopravních koridorů EU, která by měla být rozšířena dále na východ.

 

Dlouho se diskutovalo o praktických otázkách budování železničních spojení mezi Moldavskem a Ukrajinou a členskými státy ve východní a střední Evropě, stejně jako o otázce závratně vysokých cen energií, které již mají dopad na vysoce elektrifikovaný železniční sektor.

 

Ministři rovněž využili příležitost k diskusi o metodách zlepšení kvality a spolehlivosti železniční dopravy. Zatímco mezinárodní cestování vlakem je pro Evropu velmi důležité jako ekologický způsob dopravy, některé národy samozřejmě zajímá víc než jiné. Zamyslete se nad ministry, kteří se těchto jednání zúčastnili, ze zemí, které nemají železniční síť – Kypru a Malty – a také z Irska, jehož jediná mezinárodní hranice je s bývalým členským státem, který prochází velmi veřejným zhroucením.

 

Parlament podporuje zákon EU o námořních palivech, který má omezit emise z lodní dopravy

Evropský parlament odhlasoval omezení emisí v námořní dopravě posílením limitů intenzity emisí skleníkových plynů pro námořní paliva a uložení povinnosti majitelům velkých lodí používat od roku 2030 určité procento paliv pocházejících ze zeleného vodíku.

 

Evropský parlament přijal cíle pro infrastrukturu nabíjení elektromobilů

Evropský parlament přijal minimální požadavky na nabíjecí infrastrukturu pro elektromobily spolu s ustanoveními pro jiné formy mobility, čímž se snaží rozptýlit obavy, že řidiči nemohou nabíjet svá elektrická vozidla při delších cestách.

 

Europoslanci upozorňují na „geostrategickou závislost“ ohledně přechodu na elektrická vozidla

Padesát zákonodárců Evropského parlamentu napsalo exekutivě EU, aby vyjádřili své obavy z přechodu k elektrické mobilitě, přičemž se obávají, že by Evropa mohla být závislá na třetích zemích pokud jde o klíčové materiály.

 

Převzetí přístavního terminálu v Hamburku rozděluje Berlín a Brusel

Navzdory cíli Evropy zbavovat se čínských investic, německý kancléř a bývalý starosta Hamburku Olaf Scholz podle nejnovějších informací plánuje přistoupit k potenciální dohodě o přístavu s čínským investorem.