name | autoweek.cz

Zajímavosti z prodeje ojetých vozidel

Zajímavosti z prodeje ojetých vozidel

20.07.2017 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Společnost Cebia analyzovala trh ojetých vozidel za první pololetí 2017 s cílem identifikace trendů trhů. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných ojetých vozidel a byly doplněny z dat SDA, importérů, informací autobazarů a interních dat a zkušeností společnosti Cebia.
Společnost Cebia zveřejnila pravidelnou analýzu vývoje trhu ojetých vozidel za první pololetí 2017 Cebia Summary 2/2017. V letošním prvním pololetí zaznamenala další zpomalení růstu počtu dovážených ojetých vozidel.
 
„Ojetiny se letos stále dovážejí více než vloni, ale meziroční nárůst je již nepatrný, jen 1,9 %. Věřím, že do konce roku se růst již zastaví. Zatím se nepotvrdily obavy, že posílení kurzu koruny, které pro dovozce znamená snížení nákupní ceny vozidla, zvýší počet dovážených ojetin. Špatnou zprávou však je, že se dovážejí stále starší ojetiny. Podíl vozidel starších 10 let činí již 54 %. Pokud si zákazník koupí 10 let staré auto a má ho dalších 5 až 10 let, provozuje pak opravdu staré, nemoderní, neekologické auto, které je v podstatě nebezpečné majiteli i okolí,“ komentuje letošní výsledky ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.
 
Průměrný počet najetých kilometrů udávaný při prodeji byl ve sledovaném období 168 000 km. Průměrná cena ojetého vozidla byla 192 200 Kč. Dlouhodobě klesá podíl vozidel do 100 000 Kč a naopak roste podíl dražších vozidel nad 300 000 Kč.
 
Zajímavý je poměr mezi ojetinami s jednotlivými druhy pohonů, zejména ve srovnání s rychle se měnícími trendy u nových vozidel. U ojetých vozů převažují s 59 % turbodiesely, zážehové motory mají jen 39% podíl. U nových vozidel je poměr mezi vznětovými a zážehovými motory téměř přesně opačný. Zatím se prakticky neprosazují alternativní pohony jako plyn, hybridy či elektropohony.
 
Nejoblíbenější barvou byla s 21 % bílá. Průměrná doba prodeje ojetiny se zkrátila z 64 dní na 59 dní a 83 % nabízených ojetin se prodá do 2 měsíců. Z pohledu prodávaných značek převažuje zájem o vozy Škoda, ale stále více se v ojetinách prosazují korejští výrobci. Celkem top 10 neprodávanějších modelů má téměř 37% podíl na všech prodávaných ojetinách.
 
Vývoj počtu dovážených ojetin
V roce 2017 se dále zpomaluje růst počtu ojetých vozidel dovážených ze zahraničí. Zatímco v prvním čtvrtletí zaznamenal Svaz dovozců automobilů 4% růst, za letošní pololetí vzrostl jen o 1,9 %.
 
V období od ledna do června 2017 bylo do ČR dovezeno 83 430 ojetých vozidel. Nepotvrdily se tak obavy, že posílení kurzu koruny vůči euru, které znamená snížení nákupní ceny vozidla v zahraničí, zvýší počet dovážených ojetin. Zajímavé je, že zatímco počet dovážených osobních automobilů stále roste, počet dovážených lehkých užitkových vozidel meziročně klesl. Konkrétně v letošním prvním pololetí o více než 5 %. Pokračuje trend dovozu stále starších ojetin, což přispívá ke stárnutí českého vozového parku. Podíl vozidel starších 10 let činí již 54 %.
 
Původ vozidel
Většina zákazníků kupovala v prvním pololetí vozidla českého původu (71 %). Podíl těchto vozidel se meziročně zvýšil o 1 %. Stejně vzrostl i podíl německých ojetin na 18 %. Naopak se snížil podíl ojetin dovážených z Itálie o 2 % na 6 %.
 
Z dovážených vozidel převažuje zájem o ojeté vozy dovážené z Německa. Podle analýzy Cebia však třetina vozidel, které mají deklarovaný německý původ, ve skutečnosti pochází z jiné země. Tyto vozy pochází ze zemí jižní Evropy, nebo dokonce z jihovýchodní Evropy a států bývalého Sovětského svazu.
 
Udávaný stav kilometrů na tachometru
V ČR se nejčastěji prodávají ojeté vozy s udávaným stavem 168 000 km a toto číslo dlouhodobě roste. Děje se tak v důsledku rostoucího stáří dovážených ojetin, ale domníváme se, že více prodejců již přiznává skutečný vyšší stav najetých kilometrů. Vzhledem k průměrnému stáři prodaných vozidel, které letos přesáhlo 10 let, by však měl reálný počet najetých kilometrů přesáhnout 200 000 km.
 
Vzhledem k tomu, že 40 % vozidel bylo průměrně stočeno o 100 000 km lze dopočítat skutečný průměrný stav najetých kilometrů u prodávaných vozidel na hodnotu přesahující 208 000 km.
 
Za stočené vozidlo pokládáme takové, jehož stav počtu najetých kilometrů podle evidence Cebia klesl v průběhu jeho provozu minimálně o 20 000 km a nejedná se o chybně zapsaný údaj.
 
Prodejní cena
Převládá zájem zákazníků o vozy v cenové kategorii do 200 000 Kč. Podíl těchto vozidel na prodejích v prvním pololetí 2017 činil 65 %. Dlouhodobě klesá podíl vozidel do 100 000 Kč (-4 % na 30 %) a naopak roste podíl dražších vozidel nad 300 000 Kč (+4 % na 19 %). Největší zájem mají zákazníci o cenový segment mezi 100 000 a 200 000 Kč. Máme však zprávy z trhu, že právě těchto vozidel v dobrém stavu a s prověřenou historií je na tuzemském trhu nedostatek, přestože se nabídka ojetin neustále rozšiřuje. Průměrná cena ojetých vozidel prodaných v prvním pololetí byla 192 200 Kč.
 
Palivo
U letos prodaných ojetých vozidel převažuje podíl vozů s pohonem na naftu (59 %), následují benzin (39 %), LPG (1,6 %) a CNG (0,7 %). Zatím minimálně se prosazují hybridy (0,2 %) a elektromotory (0,1 %). Lze však očekávat, že časem se budou postupně poměry měnit podle nově prodávaných vozidel, jak se tyto budou postupně dostávat na trh jako ojeté. Lze tak očekávat zvyšování podílu ojetin s motory na benzin, časem pak i hybridy a elektromotory.
 
U nových vozidel je podle SDA z hlediska paliva u nových vozidel je na prvním místě benzin s 57,26 %, na druhém nafta s 39,17 %, následuje CNG - 1,01 %, hybrid - 0,92 %, LPG - 0,42 %, elektro - 0,10 % a nezjištěno je 1,08 %. Dochází tak k pozvolnému poklesu zájmu o osobní automobily se vznětovými motory - za loňské 1. pololetí činil jejich podíl 43,27 %.
 
Doba prodeje
Ve sledovaném období prvního pololetí letošního roku se zkrátila průměrná doba prodeje ojetiny z 64 na 59 dní. Do měsíce se prodá 59 % aut, do dvou měsíců dalších 24 %.